طراحی سایت
جستجو

بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم تعداد دانلود
فرم صورت جلسه هیات مدیره (WORD) 1397/02/0429.30 KBدانلود7
فرم صورت جلسه (WORD) 1397/02/0434.39 KBدانلود3
فرم صورت جلسه هیات مدیره (PDF) 1397/02/0454.22 KBدانلود3
فرم صورت جلسه (PDF) 1397/02/04100.27 KBدانلود3
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ 1397/01/1630.85 MBدانلود15
دستورالعمل کارگروه فیبرنوری 1396/12/051.47 MBدانلود33
دستورالعمل کمیته نظارت بر نحوه واگذاری کیوسک ها و اجاره فضاهای شهری 1396/09/106.31 MBدانلود128
دستورالعمل کمیته انتخاب و انتصاب مدیران 1396/09/108.16 MBدانلود78
روش اجرایی ممیزی داخلیاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.43 MBدانلود123
ثبت و تجزیه و تحلیل داده های آماریاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/04706.32 KBدانلود46
تهیه نرم افزار و سخت افزاراداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/04790.23 KBدانلود47
انتشار مستندات سیستم مدیریت کیفیتاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.77 MBدانلود109
روش اجرایی بازنگری مدیریتاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.37 MBدانلود130
آموزشاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/043.53 MBدانلود51
روش اجرایی اقدام پیشگیرانه و اصلاحیاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/043.17 MBدانلود173
مطالعات و پژوهشگروه مطالعات و پژوهش1396/09/041.76 MBدانلود54
تامین اعتباردفتر برنامه ریزی و بودجه1396/09/041.07 MBدانلود54
دبیرخانه و بایگانیاداره کل سرمایه انسانی1396/09/04880.77 KBدانلود54
صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیهمناطق1396/09/041.05 MBدانلود56
تمدید، پایانکار و عدم خلافمناطق1396/09/04803.45 KBدانلود49
افراز و تفکیک مناطقمناطق1396/09/04972.20 KBدانلود47
استعلام، نقل و انتقال و رهنمناطق1396/09/04975.92 KBدانلود53
روش اجرایی مدیریت پروژه های حمل و نقل ترافیکمعاونت حمل و نقل و ترافیک1396/09/043.58 MBدانلود50
رفت و روب و جمع آوری و حمل پسماندهای شهری و نخاله ساختمانیمعاونت خدمات شهری1396/08/291.03 MBدانلود55
رسیدگی به امور پیمانهامعاونت خدمات شهری1396/08/291.03 MBدانلود52
فروش و الحاقمدیریت املاک1396/08/23871.28 KBدانلود51
تملکمدیریت املاک1396/08/23876.67 KBدانلود50
افراز و تفکیکمدیریت املاک1396/08/23877.17 KBدانلود47
نظارت بر حمل و نقل همگانیمعاونت حمل و نقل و ترافیک1396/08/222.05 MBدانلود50
پاسخ به دعاوی شهرداریمدیریت حقوقی1396/08/22582.14 KBدانلود49
پروژه های فنی و عمرانیمعاونت فنی و عمرانی1396/08/223.10 MBدانلود56
پرداختمعاونت مالی و اقتصادی1396/08/22919.89 KBدانلود50
بررسی طرح های ساماندهی سیما و منظر شهری، بدنه سازی نما و معابر عمومی 1396/08/22956.70 KBدانلود50
انعقاد قراردادها 1396/08/224.30 MBدانلود71
شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی 1396/08/213.51 MBدانلود49
کاشت گونه های گیاهی در معابر شهری 1396/08/212.56 MBدانلود86
شورای عالی برنامه ریزی 1396/08/20977.51 KBدانلود49
اجرای پروژه های عمرانی 1396/08/202.61 MBدانلود63
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ 1396/01/293.36 MBدانلود102
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ 1395/10/054.06 MBدانلود140
آیین نامه مطالعات و پژوهش 1395/10/05911.78 KBدانلود159
کدگذاری مستندات سیستم مدیریت کیفیت 1395/10/052.18 MBدانلود174
روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق 1395/10/041.65 MBدانلود152
روش اجرایی طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت 1395/10/043.42 MBدانلود129
پایش و اندازه گیری فرآیندها 1395/10/041.17 MBدانلود221
برون سپاری بخشی از فعالیت های غیر راهبردی به بخش خصوصی 1395/10/045.29 MBدانلود286
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۴ 1395/10/042.28 MBدانلود107
دستورالعمل الزامات و نحوه اجرای بودجه سال ۱۳۹۴ 1395/10/04218.09 KBدانلود107
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۳ 1395/10/041.28 MBدانلود87
دستور العمل آموزش ضمن خدمت کارکنان 1395/10/04586.94 KBدانلود95
دستورالعمل نحوه واگذاری پروژه ها به سازمان ها 1395/10/04367.74 KBدانلود93