دوشنبه، 30 بهمن 1396
بخشنامه ها و دستورالعمل ها
 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم تعداد دانلود
روش اجرایی اقدام پیشگیرانه و اصلاحیاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/043.17 MBدانلود115
رفت و روب و جمع آوری و حمل پسماندهای شهری و نخاله ساختمانیمعاونت خدمات شهری1396/08/291.03 MBدانلود20
روش اجرایی بازنگری مدیریتاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.37 MBدانلود91
روش اجرایی مدیریت پروژه های حمل و نقل ترافیکمعاونت حمل و نقل و ترافیک1396/09/043.58 MBدانلود17
روش اجرایی طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت 1395/10/043.42 MBدانلود81
رسیدگی به امور پیمانهامعاونت خدمات شهری1396/08/291.03 MBدانلود20
دستورالعمل نحوه واگذاری پروژه ها به سازمان ها 1395/10/04367.74 KBدانلود65
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۴ 1395/10/042.28 MBدانلود74
دستورالعمل کارگروه فیبرنوری 1396/11/251.47 MBدانلود2
دستورالعمل کمیته نظارت بر نحوه واگذاری کیوسک ها و اجاره فضاهای شهری 1396/09/106.31 MBدانلود40
دستورالعمل کمیته انتخاب و انتصاب مدیران 1396/09/108.16 MBدانلود21
روش اجرایی ممیزی داخلیاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.43 MBدانلود80
مطالعات و پژوهشگروه مطالعات و پژوهش1396/09/041.76 MBدانلود16
فروش و الحاقمدیریت املاک1396/08/23871.28 KBدانلود17
نظارت بر حمل و نقل همگانیمعاونت حمل و نقل و ترافیک1396/08/222.05 MBدانلود17
کدگذاری مستندات سیستم مدیریت کیفیت 1395/10/052.18 MBدانلود97
کاشت گونه های گیاهی در معابر شهری 1396/08/212.56 MBدانلود34
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ 1396/01/293.36 MBدانلود66
شورای عالی برنامه ریزی 1396/08/20977.51 KBدانلود17
روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق 1395/10/041.65 MBدانلود107
شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی 1396/08/213.51 MBدانلود16
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ 1395/10/054.06 MBدانلود103
صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیهمناطق1396/09/041.05 MBدانلود16
انعقاد قراردادها 1396/08/224.30 MBدانلود29
انتشار مستندات سیستم مدیریت کیفیتاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.77 MBدانلود74
بررسی طرح های ساماندهی سیما و منظر شهری، بدنه سازی نما و معابر عمومی 1396/08/22956.70 KBدانلود15
پاسخ به دعاوی شهرداریمدیریت حقوقی1396/08/22582.14 KBدانلود18
برون سپاری بخشی از فعالیت های غیر راهبردی به بخش خصوصی 1395/10/045.29 MBدانلود196
افراز و تفکیک مناطقمناطق1396/09/04972.20 KBدانلود14
آیین نامه مطالعات و پژوهش 1395/10/05911.78 KBدانلود113
آموزشاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/043.53 MBدانلود14
اجرای پروژه های عمرانی 1396/08/202.61 MBدانلود30
افراز و تفکیکمدیریت املاک1396/08/23877.17 KBدانلود18
استعلام، نقل و انتقال و رهنمناطق1396/09/04975.92 KBدانلود14
پایش و اندازه گیری فرآیندها 1395/10/041.17 MBدانلود118
دبیرخانه و بایگانیاداره کل سرمایه انسانی1396/09/04880.77 KBدانلود20
ثبت و تجزیه و تحلیل داده های آماریاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/04706.32 KBدانلود17
دستور العمل آموزش ضمن خدمت کارکنان 1395/10/04586.94 KBدانلود64
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۳ 1395/10/041.28 MBدانلود59
دستورالعمل الزامات و نحوه اجرای بودجه سال ۱۳۹۴ 1395/10/04218.09 KBدانلود74
تهیه نرم افزار و سخت افزاراداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/04790.23 KBدانلود16
پروژه های فنی و عمرانیمعاونت فنی و عمرانی1396/08/223.10 MBدانلود22
پرداختمعاونت مالی و اقتصادی1396/08/22919.89 KBدانلود19
تامین اعتباردفتر برنامه ریزی و بودجه1396/09/041.07 MBدانلود17
تملکمدیریت املاک1396/08/23876.67 KBدانلود18
تمدید، پایانکار و عدم خلافمناطق1396/09/04803.45 KBدانلود14