جستجو

بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم تعداد دانلود
فرم تسویه حساب (کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته) 1397/12/27631.37 KBدانلود3
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (معاونت ها – ادارات کل مستقل) 1397/12/214.40 MBدانلود7
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (مناطق _ سازمانهای وابسته) 1397/12/215.09 MBدانلود6
آیین نامه تقسیط عوارض، بهای خدمات و مطالبات شهرداری اهواز 1397/10/2512.81 MBدانلود28
دستورالعمل الزامات لایحه و ابلاغ مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز 1397/10/16814.27 KBدانلود37
دستور العمل نحوه پرداخت هزینه خودرو در شهرداری اهواز (در سازمان های وابسته) 1397/05/211.13 MBدانلود115
دستور العمل نحوه پرداخت هزینه خودرو در شهرداری اهواز (بجز سازمان های وابسته) 1397/05/213.41 MBدانلود107
اصلاحیه لایحه دستورالعمل استفاده از اماکن و مجموعه های ورزشی شهرداری اهواز 1397/05/212.50 MBدانلود69
دستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز احداث و بهره برداری دکل و ایستگاه های مخابراتی و ارتباطی شهر اهواز 1397/05/216.48 MBدانلود69
دستورالعمل واگذاری خانه های بازی و فرآموز 1397/05/216.01 MBدانلود56
فرم صورت جلسه هیات مدیره (WORD) 1397/02/0429.30 KBدانلود88
فرم صورت جلسه (WORD) 1397/02/0434.39 KBدانلود83
فرم صورت جلسه هیات مدیره (PDF) 1397/02/0454.22 KBدانلود93
فرم صورت جلسه (PDF) 1397/02/04100.27 KBدانلود81
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ 1397/01/1630.85 MBدانلود150
دستورالعمل کارگروه فیبرنوری 1396/12/051.47 MBدانلود141
دستورالعمل کمیته نظارت بر نحوه واگذاری کیوسک ها و اجاره فضاهای شهری 1396/09/106.31 MBدانلود1158
دستورالعمل کمیته انتخاب و انتصاب مدیران 1396/09/108.16 MBدانلود288
روش اجرایی ممیزی داخلیاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.43 MBدانلود264
ثبت و تجزیه و تحلیل داده های آماریاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/04706.32 KBدانلود121
تهیه نرم افزار و سخت افزاراداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/04790.23 KBدانلود135
انتشار مستندات سیستم مدیریت کیفیتاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.77 MBدانلود199
روش اجرایی بازنگری مدیریتاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.37 MBدانلود368
آموزشاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/043.53 MBدانلود140
روش اجرایی اقدام پیشگیرانه و اصلاحیاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/043.17 MBدانلود381
مطالعات و پژوهشگروه مطالعات و پژوهش1396/09/041.76 MBدانلود158
تامین اعتباردفتر برنامه ریزی و بودجه1396/09/041.07 MBدانلود195
دبیرخانه و بایگانیاداره کل سرمایه انسانی1396/09/04880.77 KBدانلود121
صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیهمناطق1396/09/041.05 MBدانلود193
تمدید، پایانکار و عدم خلافمناطق1396/09/04803.45 KBدانلود129
افراز و تفکیک مناطقمناطق1396/09/04972.20 KBدانلود121
استعلام، نقل و انتقال و رهنمناطق1396/09/04975.92 KBدانلود134
روش اجرایی مدیریت پروژه های حمل و نقل ترافیکمعاونت حمل و نقل و ترافیک1396/09/043.58 MBدانلود153
رفت و روب و جمع آوری و حمل پسماندهای شهری و نخاله ساختمانیمعاونت خدمات شهری1396/08/291.03 MBدانلود159
رسیدگی به امور پیمانهامعاونت خدمات شهری1396/08/291.03 MBدانلود142
فروش و الحاقمدیریت املاک1396/08/23871.28 KBدانلود116
تملکمدیریت املاک1396/08/23876.67 KBدانلود123
افراز و تفکیکمدیریت املاک1396/08/23877.17 KBدانلود123
نظارت بر حمل و نقل همگانیمعاونت حمل و نقل و ترافیک1396/08/222.05 MBدانلود117
پاسخ به دعاوی شهرداریمدیریت حقوقی1396/08/22582.14 KBدانلود122
پروژه های فنی و عمرانیمعاونت فنی و عمرانی1396/08/223.10 MBدانلود237
پرداختمعاونت مالی و اقتصادی1396/08/22919.89 KBدانلود133
بررسی طرح های ساماندهی سیما و منظر شهری، بدنه سازی نما و معابر عمومی 1396/08/22956.70 KBدانلود128
انعقاد قراردادها 1396/08/224.30 MBدانلود676
شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی 1396/08/213.51 MBدانلود235
کاشت گونه های گیاهی در معابر شهری 1396/08/212.56 MBدانلود242
شورای عالی برنامه ریزی 1396/08/20977.51 KBدانلود133
اجرای پروژه های عمرانی 1396/08/202.61 MBدانلود163
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ 1396/01/293.36 MBدانلود264
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ 1395/10/054.06 MBدانلود323
آیین نامه مطالعات و پژوهش 1395/10/05911.78 KBدانلود462
کدگذاری مستندات سیستم مدیریت کیفیت 1395/10/052.18 MBدانلود508
روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق 1395/10/041.65 MBدانلود481
روش اجرایی طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت 1395/10/043.42 MBدانلود430
پایش و اندازه گیری فرآیندها 1395/10/041.17 MBدانلود543
برون سپاری بخشی از فعالیت های غیر راهبردی به بخش خصوصی 1395/10/045.29 MBدانلود586
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۴ 1395/10/042.28 MBدانلود197
دستورالعمل الزامات و نحوه اجرای بودجه سال ۱۳۹۴ 1395/10/04218.09 KBدانلود171
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۳ 1395/10/041.28 MBدانلود242
دستور العمل آموزش ضمن خدمت کارکنان 1395/10/04586.94 KBدانلود179
دستورالعمل نحوه واگذاری پروژه ها به سازمان ها 1395/10/04367.74 KBدانلود164