طراحی سایت
جستجو

بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم تعداد دانلود
دستور العمل نحوه پرداخت هزینه خودرو در شهرداری اهواز (در سازمان های وابسته) 1397/05/211.13 MBدانلود50
دستور العمل نحوه پرداخت هزینه خودرو در شهرداری اهواز (بجز سازمان های وابسته) 1397/05/213.41 MBدانلود56
اصلاحیه لایحه دستورالعمل استفاده از اماکن و مجموعه های ورزشی شهرداری اهواز 1397/05/212.50 MBدانلود26
دستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز احداث و بهره برداری دکل و ایستگاه های مخابراتی و ارتباطی شهر اهواز 1397/05/216.48 MBدانلود27
دستورالعمل واگذاری خانه های بازی و فرآموز 1397/05/216.01 MBدانلود20
فرم صورت جلسه هیات مدیره (WORD) 1397/02/0429.30 KBدانلود51
فرم صورت جلسه (WORD) 1397/02/0434.39 KBدانلود42
فرم صورت جلسه هیات مدیره (PDF) 1397/02/0454.22 KBدانلود47
فرم صورت جلسه (PDF) 1397/02/04100.27 KBدانلود41
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ 1397/01/1630.85 MBدانلود97
دستورالعمل کارگروه فیبرنوری 1396/12/051.47 MBدانلود83
دستورالعمل کمیته نظارت بر نحوه واگذاری کیوسک ها و اجاره فضاهای شهری 1396/09/106.31 MBدانلود729
دستورالعمل کمیته انتخاب و انتصاب مدیران 1396/09/108.16 MBدانلود200
روش اجرایی ممیزی داخلیاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.43 MBدانلود196
ثبت و تجزیه و تحلیل داده های آماریاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/04706.32 KBدانلود81
تهیه نرم افزار و سخت افزاراداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/04790.23 KBدانلود93
انتشار مستندات سیستم مدیریت کیفیتاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.77 MBدانلود165
روش اجرایی بازنگری مدیریتاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.37 MBدانلود241
آموزشاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/043.53 MBدانلود100
روش اجرایی اقدام پیشگیرانه و اصلاحیاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/043.17 MBدانلود288
مطالعات و پژوهشگروه مطالعات و پژوهش1396/09/041.76 MBدانلود108
تامین اعتباردفتر برنامه ریزی و بودجه1396/09/041.07 MBدانلود150
دبیرخانه و بایگانیاداره کل سرمایه انسانی1396/09/04880.77 KBدانلود89
صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیهمناطق1396/09/041.05 MBدانلود127
تمدید، پایانکار و عدم خلافمناطق1396/09/04803.45 KBدانلود92
افراز و تفکیک مناطقمناطق1396/09/04972.20 KBدانلود90
استعلام، نقل و انتقال و رهنمناطق1396/09/04975.92 KBدانلود95
روش اجرایی مدیریت پروژه های حمل و نقل ترافیکمعاونت حمل و نقل و ترافیک1396/09/043.58 MBدانلود101
رفت و روب و جمع آوری و حمل پسماندهای شهری و نخاله ساختمانیمعاونت خدمات شهری1396/08/291.03 MBدانلود111
رسیدگی به امور پیمانهامعاونت خدمات شهری1396/08/291.03 MBدانلود92
فروش و الحاقمدیریت املاک1396/08/23871.28 KBدانلود82
تملکمدیریت املاک1396/08/23876.67 KBدانلود89
افراز و تفکیکمدیریت املاک1396/08/23877.17 KBدانلود86
نظارت بر حمل و نقل همگانیمعاونت حمل و نقل و ترافیک1396/08/222.05 MBدانلود82
پاسخ به دعاوی شهرداریمدیریت حقوقی1396/08/22582.14 KBدانلود86
پروژه های فنی و عمرانیمعاونت فنی و عمرانی1396/08/223.10 MBدانلود143
پرداختمعاونت مالی و اقتصادی1396/08/22919.89 KBدانلود98
بررسی طرح های ساماندهی سیما و منظر شهری، بدنه سازی نما و معابر عمومی 1396/08/22956.70 KBدانلود91
انعقاد قراردادها 1396/08/224.30 MBدانلود352
شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی 1396/08/213.51 MBدانلود119
کاشت گونه های گیاهی در معابر شهری 1396/08/212.56 MBدانلود161
شورای عالی برنامه ریزی 1396/08/20977.51 KBدانلود99
اجرای پروژه های عمرانی 1396/08/202.61 MBدانلود123
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ 1396/01/293.36 MBدانلود202
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ 1395/10/054.06 MBدانلود241
آیین نامه مطالعات و پژوهش 1395/10/05911.78 KBدانلود293
کدگذاری مستندات سیستم مدیریت کیفیت 1395/10/052.18 MBدانلود384
روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق 1395/10/041.65 MBدانلود342
روش اجرایی طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت 1395/10/043.42 MBدانلود299
پایش و اندازه گیری فرآیندها 1395/10/041.17 MBدانلود423
برون سپاری بخشی از فعالیت های غیر راهبردی به بخش خصوصی 1395/10/045.29 MBدانلود455
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۴ 1395/10/042.28 MBدانلود150
دستورالعمل الزامات و نحوه اجرای بودجه سال ۱۳۹۴ 1395/10/04218.09 KBدانلود138
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۳ 1395/10/041.28 MBدانلود121
دستور العمل آموزش ضمن خدمت کارکنان 1395/10/04586.94 KBدانلود136
دستورالعمل نحوه واگذاری پروژه ها به سازمان ها 1395/10/04367.74 KBدانلود127