طراحی سایت
جستجو

بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم تعداد دانلود
فرم صورت جلسه هیات مدیره (WORD) 1397/02/0429.30 KBدانلود23
فرم صورت جلسه (WORD) 1397/02/0434.39 KBدانلود17
فرم صورت جلسه هیات مدیره (PDF) 1397/02/0454.22 KBدانلود16
فرم صورت جلسه (PDF) 1397/02/04100.27 KBدانلود13
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ 1397/01/1630.85 MBدانلود41
دستورالعمل کارگروه فیبرنوری 1396/12/051.47 MBدانلود50
دستورالعمل کمیته نظارت بر نحوه واگذاری کیوسک ها و اجاره فضاهای شهری 1396/09/106.31 MBدانلود254
دستورالعمل کمیته انتخاب و انتصاب مدیران 1396/09/108.16 MBدانلود124
روش اجرایی ممیزی داخلیاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.43 MBدانلود141
ثبت و تجزیه و تحلیل داده های آماریاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/04706.32 KBدانلود59
تهیه نرم افزار و سخت افزاراداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/04790.23 KBدانلود60
انتشار مستندات سیستم مدیریت کیفیتاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.77 MBدانلود120
روش اجرایی بازنگری مدیریتاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.37 MBدانلود163
آموزشاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/043.53 MBدانلود69
روش اجرایی اقدام پیشگیرانه و اصلاحیاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/043.17 MBدانلود214
مطالعات و پژوهشگروه مطالعات و پژوهش1396/09/041.76 MBدانلود69
تامین اعتباردفتر برنامه ریزی و بودجه1396/09/041.07 MBدانلود70
دبیرخانه و بایگانیاداره کل سرمایه انسانی1396/09/04880.77 KBدانلود63
صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیهمناطق1396/09/041.05 MBدانلود79
تمدید، پایانکار و عدم خلافمناطق1396/09/04803.45 KBدانلود59
افراز و تفکیک مناطقمناطق1396/09/04972.20 KBدانلود59
استعلام، نقل و انتقال و رهنمناطق1396/09/04975.92 KBدانلود66
روش اجرایی مدیریت پروژه های حمل و نقل ترافیکمعاونت حمل و نقل و ترافیک1396/09/043.58 MBدانلود64
رفت و روب و جمع آوری و حمل پسماندهای شهری و نخاله ساختمانیمعاونت خدمات شهری1396/08/291.03 MBدانلود70
رسیدگی به امور پیمانهامعاونت خدمات شهری1396/08/291.03 MBدانلود65
فروش و الحاقمدیریت املاک1396/08/23871.28 KBدانلود61
تملکمدیریت املاک1396/08/23876.67 KBدانلود63
افراز و تفکیکمدیریت املاک1396/08/23877.17 KBدانلود59
نظارت بر حمل و نقل همگانیمعاونت حمل و نقل و ترافیک1396/08/222.05 MBدانلود59
پاسخ به دعاوی شهرداریمدیریت حقوقی1396/08/22582.14 KBدانلود61
پروژه های فنی و عمرانیمعاونت فنی و عمرانی1396/08/223.10 MBدانلود78
پرداختمعاونت مالی و اقتصادی1396/08/22919.89 KBدانلود64
بررسی طرح های ساماندهی سیما و منظر شهری، بدنه سازی نما و معابر عمومی 1396/08/22956.70 KBدانلود62
انعقاد قراردادها 1396/08/224.30 MBدانلود140
شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی 1396/08/213.51 MBدانلود62
کاشت گونه های گیاهی در معابر شهری 1396/08/212.56 MBدانلود109
شورای عالی برنامه ریزی 1396/08/20977.51 KBدانلود64
اجرای پروژه های عمرانی 1396/08/202.61 MBدانلود78
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ 1396/01/293.36 MBدانلود133
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ 1395/10/054.06 MBدانلود157
آیین نامه مطالعات و پژوهش 1395/10/05911.78 KBدانلود196
کدگذاری مستندات سیستم مدیریت کیفیت 1395/10/052.18 MBدانلود232
روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق 1395/10/041.65 MBدانلود181
روش اجرایی طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت 1395/10/043.42 MBدانلود174
پایش و اندازه گیری فرآیندها 1395/10/041.17 MBدانلود285
برون سپاری بخشی از فعالیت های غیر راهبردی به بخش خصوصی 1395/10/045.29 MBدانلود332
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۴ 1395/10/042.28 MBدانلود118
دستورالعمل الزامات و نحوه اجرای بودجه سال ۱۳۹۴ 1395/10/04218.09 KBدانلود115
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۳ 1395/10/041.28 MBدانلود95
دستور العمل آموزش ضمن خدمت کارکنان 1395/10/04586.94 KBدانلود107
دستورالعمل نحوه واگذاری پروژه ها به سازمان ها 1395/10/04367.74 KBدانلود100