جمعه، 3 آذر 1396
بخشنامه ها و دستورالعمل ها
 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم تعداد دانلود
روش اجرایی طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت 1395/10/043.42 MBدانلود59
روش اجرایی بازنگری مدیریت 1395/10/042.37 MBدانلود59
روش اجرایی ممیزی داخلی 1395/10/042.43 MBدانلود65
روش اجرایی مدیریت پروژه های حمل و نقل ترافیک 1395/10/046.11 MBدانلود66
رسیدگی به امور پیمانهامعاونت خدمات شهری1396/08/291.03 MBدانلود2
دستورالعمل کمیته انتخاب و انتصاب مدیران 1396/08/073.75 MBدانلود14
روش اجرایی اقدام پیشگیرانه و اصلاحی 1395/10/043.17 MBدانلود73
رفت و روب و جمع آوری و حمل پسماندهای شهری و نخاله ساختمانیمعاونت خدمات شهری1396/08/291.03 MBدانلود1
روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق 1395/10/041.65 MBدانلود79
نظارت بر حمل و نقل همگانیمعاونت حمل و نقل و ترافیک1396/08/222.05 MBدانلود1
فروش و الحاقمدیریت املاک1396/08/23871.28 KBدانلود1
کدگذاری مستندات سیستم مدیریت کیفیت 1395/10/052.18 MBدانلود67
کاشت گونه های گیاهی در معابر شهری 1396/08/212.56 MBدانلود1
شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی 1396/08/213.51 MBدانلود1
شورای عالی برنامه ریزی 1396/08/20977.51 KBدانلود2
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ 1396/01/293.36 MBدانلود50
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ 1395/10/054.06 MBدانلود76
بررسی طرح های ساماندهی سیما و منظر شهری، بدنه سازی نما و معابر عمومی 1396/08/22956.70 KBدانلود1
انعقاد قراردادها 1396/08/224.30 MBدانلود1
پاسخ به دعاوی شهرداریمدیریت حقوقی1396/08/22582.14 KBدانلود1
برون سپاری بخشی از فعالیت های غیر راهبردی به بخش خصوصی 1395/10/045.29 MBدانلود134
اجرای پروژه های عمرانی 1396/08/202.61 MBدانلود2
آیین نامه مطالعات و پژوهش 1395/10/05911.78 KBدانلود76
انتشار مستندات سیستم مدیریت کیفیت 1395/10/042.77 MBدانلود57
افراز و تفکیکمدیریت املاک1396/08/23877.17 KBدانلود2
پایش و اندازه گیری فرآیندها 1395/10/041.17 MBدانلود71
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۳ 1395/10/041.28 MBدانلود46
دستورالعمل الزامات و نحوه اجرای بودجه سال ۱۳۹۴ 1395/10/04218.09 KBدانلود58
دستورالعمل نحوه واگذاری پروژه ها به سازمان ها 1395/10/04367.74 KBدانلود51
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۴ 1395/10/042.28 MBدانلود55
پروژه های فنی و عمرانیمعاونت فنی و عمرانی1396/08/223.10 MBدانلود1
پرداختمعاونت مالی و اقتصادی1396/08/22919.89 KBدانلود1
دستور العمل آموزش ضمن خدمت کارکنان 1395/10/04586.94 KBدانلود52
تملکمدیریت املاک1396/08/23876.67 KBدانلود1