دوشنبه، 30 بهمن 1396
گزارش تدوین برنامه پنج ساله دوم توسعه و عمران شهر اهواز
اخبار
جلسه مشترک شهرداری و دانشگاه چمران جهت بررسی مسائل تدوین برنامه پنجساله دوم توسعه
جلسه مشترک شهرداری و دانشگاه چمران جهت بررسی مسائل تدوین برنامه پنجساله دوم توسعه
جلسه بررسی مسائل فاز سوم کمیته های هشت گانه تدوین برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری در تاریخ 16 آذر 95 با حضور نمایندگان دانشگاه شهید چمران، نوشادی معاون برنامه ریزی و توسعه سر...(ادامه)
تاریخ: ﺳﻪشنبه, 07 دی,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
بررسی فاز سوم کمیته فرهنگی اجتماعی برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری
بررسی فاز سوم کمیته فرهنگی اجتماعی برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری
جلسه بررسی فاز سوم کمیته فرهنگی اجتماعی برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری با حضور اعضاء این کمیته،  معاونین فرهنگی اجتماعی مناطق و نمایندگان دانشگاه شهید چمران برگزار شد. ...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه, 26 مهر,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
پروژه های برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری در کمیته فنی عمرانی بررسی شد
پروژه های برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری در کمیته فنی عمرانی بررسی شد
جلسه بررسی پروژه های فاز سوم کمیته فنی عمرانی برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری با حضور اعضاء این کارگروه و نمایندگان دانشگاه شهید چمران در محل سالن جلسات شهرداری مرکز  بر...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه, 26 مهر,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
برگزاری شانزدهمین جلسه هماهنگی کمیته های تدوین برنامه 5 ساله دوم توسعه شهرداری اهواز
برگزاری شانزدهمین جلسه هماهنگی کمیته های تدوین برنامه 5 ساله دوم توسعه شهرداری اهواز
شانزدهمین جلسه هماهنگی دبیران کمیته های برنامه پنجساله دوم توسعه و عمران شهر اهواز با حضو دبیران کمیته های 8 گانه شهرداری ودانشگاه در محل سالن جلسات شهرداری مرکز برگزار شد. ...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه, 15 شهریور,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
جلسه بررسی فاز سوم کمیته مشارکتهای اقتصادی برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری برگزار شد
جلسه بررسی فاز سوم کمیته مشارکتهای اقتصادی برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری برگزار شد
جلسه کمیته مشارکتهای اقتصادی و منابع درآمدی برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری اهواز با حضور خانم زیبا صالحپور رئیس کمیسیون مشارکتهای اقتصادی و منابع درآمدی شورای اسلامی شهر، اع...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه, 15 شهریور,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
جلسه بررسی نهایی فاز سوم کمیته حمل و نقل و ترافیک برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری برگزار شد
جلسه بررسی نهایی فاز سوم کمیته حمل و نقل و ترافیک برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری برگزار شد
جلسه بررسی فاز سوم کمیته حمل و نقل و ترافیک برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری با حضور اسکندر زنگنه رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر، اعضاء این کمیته،  معاو...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه, 15 شهریور,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
برگزاری جلسه بررسی شاخصهای کارگروه مالی و درآمد  برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری
برگزاری جلسه بررسی شاخصهای کارگروه مالی و درآمد برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری
جلسه بررسی شاخصهای پروژه های کارگروه کارگروه مالی و درآمد برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری با حضور اعضاء این کارگروه و نماینده دانشگاه شهید چمران در محل دفتر معاونت برنامه ریز...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه, 04 مرداد,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
برگزاری جلسه بررسی فاز سوم کمیته فنی عمرانی  برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری
برگزاری جلسه بررسی فاز سوم کمیته فنی عمرانی برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری
جلسه بررسی فاز سوم کمیته فنی عمرانی برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری با حضور دکتر سلحشور رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری، اعضاء این کارگروه و نماینده دانشگاه شهید چمران د...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه, 04 مرداد,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
برگزاری جلسه بررسی فاز سوم کمیته حمل و نقل و ترافیک برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری
برگزاری جلسه بررسی فاز سوم کمیته حمل و نقل و ترافیک برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری
جلسه بررسی فاز سوم کمیته حمل و نقل و ترافیک برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری با حضور اعضاء این کمیته،  معاونین حمل و نقل و ترافیک مناطق و نمایندگان دانشگاه شهید چمران برگ...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه, 04 مرداد,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
برگزاری جلسه کارگروه برنامه ریزی و منابع انسانی  برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری
برگزاری جلسه کارگروه برنامه ریزی و منابع انسانی برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری
جلسه بررسی شاخصها و پروژه های کارگروه برنامه ریزی و منابع انسانی برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری با حضور اعضاء این کارگروه و نماینده دانشگاه شهید چمران در محل دفتر معاونت برن...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه, 04 مرداد,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
جلسه دفاعیه فاز دوم کمیته مشارکتهای اقتصادی و منابع درآمدی برنامه پنجساله دوم شهرداری برگزار شد
جلسه دفاعیه فاز دوم کمیته مشارکتهای اقتصادی و منابع درآمدی برنامه پنجساله دوم شهرداری برگزار شد
جلسه دفاعیه فاز دوم کمیته خدمات شهری برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری با حضور اعضاء این کمیته، خانم زیبا صالحپور رئیس کمیسیون مشارکتهای اقتصادی شورای اسلامی شهر و نمایندگان دا...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه, 13 تیر,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
جلسه دفاعیه فاز دوم کمیته خدمات شهری برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری برگزار شد
جلسه دفاعیه فاز دوم کمیته خدمات شهری برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری برگزار شد
جلسه دفاعیه فاز دوم کمیته خدمات شهری برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری با حضور اعضاء این کمیته، خانم زیبا صالحپور عضو کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر، معاونین خدمات شهری من...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه, 13 تیر,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
جلسه دفاعیه فاز دوم کمیته شهرسازی معماری برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری برگزار شد
جلسه دفاعیه فاز دوم کمیته شهرسازی معماری برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری برگزار شد
  جلسه دفاعیه فاز دوم کمیته شهرسازی معماری برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری با حضور اعضاء این کمیته ، معاونین شهرسازی و معماری مناطق و نمایندگان دانشگاه شهید چمران اهواز...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه, 13 تیر,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
جلسه دفاعیه فاز دوم کمیته حمل و نقل و ترافیک برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری برگزار شد
جلسه دفاعیه فاز دوم کمیته حمل و نقل و ترافیک برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری برگزار شد
  جلسه دفاعیه فاز دوم کمیته حمل و نقل و ترافیک برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری با حضور اعضاء این کمیته،  معاونین حمل و نقل و ترافیک مناطق و نمایندگان دانشگاه شهید ...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه, 13 تیر,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
جلسه کمیته خدمات شهری برنامه پنجساله دوم شهرداری با حضور معاونین مناطق برگزار شد
جلسه کمیته خدمات شهری برنامه پنجساله دوم شهرداری با حضور معاونین مناطق برگزار شد
دومین جلسه مشترک اعضاء کمیته خدمات شهری تدوین برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری اهواز با معاونین مناطق، نماینده سازمانهای وابسته و نماینده دانشگاه شهید چمران برگزار شد. ابراه...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه, 06 تیر,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
جلسه کمیته شهرسازی و معماری برنامه پنجساله دوم شهرداری با حضور معاونین مناطق برگزار شد
جلسه کمیته شهرسازی و معماری برنامه پنجساله دوم شهرداری با حضور معاونین مناطق برگزار شد
دومین جلسه مشترک اعضاء کمیته شهرسازی معماری تدوین برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری اهواز با حضور آقای شهباز زیلابی معاون معماری شهرسازی شهرداری، معاونین مناطق، نماینده سازمانه...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه, 06 تیر,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
جلسه کمیته حمل و نقل و ترافیک برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری برگزار شد
جلسه کمیته حمل و نقل و ترافیک برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری برگزار شد
دومین جلسه مشترک اعضاء کمیته حمل و نقل و ترافیک تدوین برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری اهواز با حضور مهندس زنگنه رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک، خانم زمانپور عضو شورای اسلامی...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه, 06 تیر,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
برگزاری جلسه تدوین برنامه پنجساله دوم با حضور اعضاء کمیته مشارکتهای اقتصادی
برگزاری جلسه تدوین برنامه پنجساله دوم با حضور اعضاء کمیته مشارکتهای اقتصادی
   جلسه کمیته مشارکتهای اقتصادی و منابع درآمدی برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری اهواز با حضور سرکار خانم صالح پور رئیس کمیته مشارکتهای اقتصادی شورای اسلامی شهر اهوا...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه, 27 اردیبهشت,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
جلسه کمیته فرهنگی اجتماعی برنامه پنجساله دوم با حضور معاونین مناطق برگزار شد
جلسه کمیته فرهنگی اجتماعی برنامه پنجساله دوم با حضور معاونین مناطق برگزار شد
  سومین جلسه مشترک اعضاء کمیته فرهنگی اجتماعی تدوین برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری اهواز با معاونین اجتماعی و فرهنگی مناطق برگزار شد. در این جلسه که با حضور آقای آهن...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه, 27 اردیبهشت,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
دهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی شهرداری اهواز برگزار شد
دهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی شهرداری اهواز برگزار شد
باحضور اعضای شورای اسلامی شهر، معاونان شهرداری اهواز، معاون پژوهشی دانشگاه شهیدچمران اهواز،  و دست اندرکاران تدوین برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری،دهمینجلسه شورای عالی ب...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه, 26 اردیبهشت,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
برگزاری پانزدهمین جلسه هماهنگی کمیته های تدوین برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری اهواز
برگزاری پانزدهمین جلسه هماهنگی کمیته های تدوین برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری اهواز
پانزدهمین جلسه مشترک مسئولین کمیته های تدوین برنامه 5 ساله دوم توسعه شهرداری اهواز در سالن جلسات  شهرداری مرکز برگزار شد. ابراهیم نوشادی معاون برنامه ریزی و توسعه و دبی...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه, 12 اردیبهشت,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
برگزاری جلسه تدوین برنامه پنجساله دوم با حضور معاونین خدمات شهری مناطق
برگزاری جلسه تدوین برنامه پنجساله دوم با حضور معاونین خدمات شهری مناطق
جلسه مشترک اعضاء کمیته خدمات شهری برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری اهواز با حضور معاونین خدمات شهری مناطق، نمایندگان سازمانهای وابسته، نمایندگان دانشگاه شهید چمران اهواز، ...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه, 12 اردیبهشت,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
برگزاری جلسه تدوین برنامه پنجساله دوم با حضور معاونین حمل و نقل و ترافیک مناطق
برگزاری جلسه تدوین برنامه پنجساله دوم با حضور معاونین حمل و نقل و ترافیک مناطق
جلسه مشترک اعضاء کمیته حمل و نقل و ترافیک برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری اهواز با حضور معاونین حمل و نقل و ترافیک مناطق ، نمایندگان سازمانهای وابسته، نمایندگان دانشگاه شهید ...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه, 12 اردیبهشت,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
برگزاری جلسه تدوین برنامه پنجساله دوم شهرداری با حضور معاونین شهرسازی و معماری مناطق
برگزاری جلسه تدوین برنامه پنجساله دوم شهرداری با حضور معاونین شهرسازی و معماری مناطق
جلسه مشترک اعضاء کمیته شهرسازی معماری برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری اهواز با حضور معاونین شهرسازی و معماری مناطق ، نمایندگان سازمانهای وابسته، نمایندگان دانشگاه شهید چمران ...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه, 12 اردیبهشت,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
برگزاری جلسه تدوین برنامه پنجساله دوم شهرداری با حضور معاونین فنی عمرانی مناطق
برگزاری جلسه تدوین برنامه پنجساله دوم شهرداری با حضور معاونین فنی عمرانی مناطق
جلسه مشترک اعضاء کمیته فنی عمرانی برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری اهواز با حضور معاونین فنی عمرانی مناطق ، نماینده سازمان عمران شهری، نمایندگان دانشگاه شهید چمران اهواز و سای...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه, 12 اردیبهشت,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
برگزاری جلسه تدوین برنامه پنجساله دوم با حضور معاونین اجتماعی  و فرهنگی
برگزاری جلسه تدوین برنامه پنجساله دوم با حضور معاونین اجتماعی و فرهنگی
جلسه مشترک اعضاء کمیته فرهنگی اجتماعی برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری اهواز با حضور آقای آهن جان معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری اهواز، معاونین اجتماعی و فرهنگی مناطق ، نمایند...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه, 12 اردیبهشت,1395        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی شهرداری اهواز برگزار شد.
هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی شهرداری اهواز برگزار شد.
 باحضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار اهواز، هیات رئیسه دانشگاه شهید چمران و دست اندرکاران تدوین برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی شهرد...(ادامه)
تاریخ: شنبه, 07 آذر,1394        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
 هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی شهرداری اهواز برگزار شد.
هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی شهرداری اهواز برگزار شد.
هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی شهرداری اهواز با حضور اعضاء این شورا، خانم زیبا صالحپور و دکتر جمشید سلحشور اعضاء شورای اسلامی شهر اهواز و دست اندرکاران تدوین برنامه پنجسال...(ادامه)
تاریخ: چهارشنبه, 04 آذر,1394        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
سیدخلف موسوی در دیدار سرپرست جدید دانشگاه شهید چمران: با همه توان از تقویت و توسعه دانشگاه حمایت می کنیم
سیدخلف موسوی در دیدار سرپرست جدید دانشگاه شهید چمران: با همه توان از تقویت و توسعه دانشگاه حمایت می ...
دکتر خواجه سرپرست جدید دانشگاه شهید چمران اهواز با شهردار اهواز دیدار و زمینه های همکاری مشترک شهرداری اهواز و دانشگاه شهید چمران بررسی شد.    سیدخلف موسوی، شهردار...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه, 25 آبان,1394        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
برگزاري جلسه كميته فرهنگي اجتماعي برنامه پنج ساله دوم
برگزاري جلسه كميته فرهنگي اجتماعي برنامه پنج ساله دوم
 جلسه كميته فرهنگي اجتماعي برنامه پنج ساله دوم شهرداري اهواز با حضور اعضاء گروه كميته فرهنگي اجتماعي و اعضاء كميسيون فرهنگي شوراي شهر اهواز به منظور بررسي برنامه هاي اين ... (ادامه)
تاریخ: دوشنبه, 25 آبان,1394        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی شهرداری اهواز برگزار شد
ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی شهرداری اهواز برگزار شد
  ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی شهرداری اهواز با حضور اعضاء این شورا، اعضاء شورای شهر، معاونان شهردار و دست اندرکاران تدوین برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری در محل س...(ادامه)
تاریخ: دوشنبه, 11 آبان,1394        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی شهرداری اهواز برگزار شد
پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی شهرداری اهواز برگزار شد
پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی شهرداری اهواز با حضور اعضاء این شورا، اعضاء شورای شهرو دست اندرکاران تدوین برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری در محل سالن جلسات حوزه ریاست دان...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه, 26 مهر,1394        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
برگزاری هشتمین جلسه هماهنگی کمیته های تدوین برنامه 5 ساله دوم توسعه شهرداری اهواز
برگزاری هشتمین جلسه هماهنگی کمیته های تدوین برنامه 5 ساله دوم توسعه شهرداری اهواز
 هشتمین جلسه مشترک مسئولین کمیته های تدوین برنامه 5 ساله دوم توسعه شهرداری اهواز با حضور نماینده دانشگاه شهید چمران اهواز در محل معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری برگزار...(ادامه)
تاریخ: ﺳﻪشنبه, 21 مهر,1394        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
برگزاري کارگاه آموزشي کاربرد برنامه ريزي راهبردي در تدوين برنامه 5 ساله شهرداري
برگزاري کارگاه آموزشي کاربرد برنامه ريزي راهبردي در تدوين برنامه 5 ساله شهرداري
کارگاه آموزشي برنامه ريزي راهبردي و کاربرد آن در تدوين برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداري اهواز برگزار شد. اين کارگاه آموزشي با حضور دبيران کميته هاي هشت گانه تدوين برنامه در ...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه, 19 مهر,1394        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
جلسه هماهنگی کمیته های تدوین برنامه 5 ساله دوم توسعه شهرداری اهوازبرگزار شد
جلسه هماهنگی کمیته های تدوین برنامه 5 ساله دوم توسعه شهرداری اهوازبرگزار شد
جلسه مشترک مسئولین کمیته های تدوین برنامه 5 ساله دوم توسعه شهرداری اهواز در محل معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز برگزار شد. ابراهیم نوشادی معاون برنامه ریزی و توسع...(ادامه)
تاریخ: یکشنبه, 19 مهر,1394        توسط: ن. عظیمی    نظرات: 0
نظرسنجی

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما

گالری تصاویر
جستجو برچسب ها