طراحی سایت
جستجو

پیام های مدیریتی ۱۳۹۷

متن پیامک    تاریخ ارسال
 انگیزش نیرویی است که محرک اقدامات ماست.هدفهای بزرگ،انگیزه های بزرگ ایجاد می کند. 19 خرداد 1397
 اگر خود را باور داشته باشید هرکاری شدنی است. 12 خرداد 1397
 داشتن هدف، اولین قدم در رسیدن به آن هدف است.  5 خرداد 1397
 فرایند انتصاب کارکنان در مشاغل و جایگاه های کلیدی را جدی بگیرید.  22 اردیبهشت 1397
 همواره معلم باشید و یادتان باشد که همکاران شما از رفتار شما بیشتر از گفتار شما می آموزند. 15 اردیبهشت 1397
 حضور مدیران و دیده شدن آنها در میان کارکنان، به کارکنان انگیزه می دهد. 8 اردیبهشت 1397
 همیشه یادمان باشد که نگفته ها را می توانیم بگوییم اما گفته ها را نمی توانیم پس بگیریم. 1 اردیبهشت 1397
 همیشه آماده باشید تا اگر کسی ایده تازه و بهتری پیشنهاد کرد، آن را جایگزین ایده قدیمی خودتان کنید. ۱۸ فروردین ۱۳۹۷