جستجو

پیام های مدیریتی ۱۳۹۸

متن پیامک    تاریخ ارسال
 هرچه دقیق تر برنامه ریزی کنید، شانسها و فرصتهای بیشتری به سراغ شما می آید.  7 خرداد 1398
 فرق بین خوب و عالی، فقط اندکی تلاش بیشتر است.  31 فروردین 1398
کسی که در انتظار زمان نشسته است، آن را از دست خواهد داد.
 ۲۴ فروردین ۱۳۹۸