جستجو

پیام های مدیریتی ۱۳۹۸

متن پیامک    تاریخ ارسال
 افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند. 22 تیر 1398
 اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت.
۱۵ تیر ۱۳۹۸
 سرعت عمل براي موفقيت ضروري است.آن را بدست بياوريد،بهبود بخشيد و بكار گيريد. 25 خرداد 1398
 هیچ چیز ارزشمندی آسان به دست نمی آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار کار و تلاش مستمر است.   18 خرداد 1398
 با هدف کار کنید نه فقط به خاطر کسب موفقیت، که هدفمندی خود یک ارزش است.  11 خرداد 1398
 هرچه دقیق تر برنامه ریزی کنید، شانسها و فرصتهای بیشتری به سراغ شما می آید.  7 خرداد 1398
 فرق بین خوب و عالی، فقط اندکی تلاش بیشتر است.  31 فروردین 1398
کسی که در انتظار زمان نشسته است، آن را از دست خواهد داد.
 ۲۴ فروردین ۱۳۹۸