جستجو

آمارنامه

آمارنامه

آنچه در مورد آمارنامه کلانشهر اهواز نیاز است بدانیم

سیزدهمین آمارنامه کلانشهر اهواز

همکاری بیش از 66 دستگاه اجرایی در جمع آوری اطلاعات

18 فصل

400 صفحه

بیش از 1730 قلم اطلاعات

اطلاع نگاشت 1400

اطلاع نگاشت 1400

اطلاع نگاشت 1400

اطلاع نگاشت 1400

اطلاع نگاشت 1400

اطلاع نگاشت 1400

فراخوان آثار پژوهشی کارکنان شهرداری اهواز1402

فراخوان آثار پژوهشی کارکنان شهرداری اهواز1402

photo6330490797

پایداری زندگی به حسن برنامه ریزی و ماندگاری آن به حسن مدیریت است.       امام علی(ع)

آخرین اخبار

Get Aggregated RSS

برگزاری اولین جلسه شناسایی و بررسی چالش های حوزه فنی و عمرانی

اولین جلسه شناسایی و بررسی چالش های حوزه فنی و عمرانی برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه به ریاست محمد جواد جعفری مدیرکل برنامه ریزی و بودجه و با حضور مد...

برگزاری جلسه شناسایی و بررسی چالش های حوزه املاک و مستغلات

جلسه شناسایی و بررسی چالش های حوزه املاک و مستغلات شهرداری اهواز برگزار شد.   به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه با حضور رئیس گروه مطالعات و پژوهش، رئيس ادا...

برگزاری جلسه بررسي شرح خدمات طرح مطالعات استراتژيك محيط زيست شهر اهواز

جلسه بررسي شرح خدمات طرح مطالعات استراتژيك محيط زيست شهر اهواز برگزار شد.

اطلاعات