جستجو

آمارنامه

آمارنامه

آنچه در مورد آمارنامه کلانشهر اهواز نیاز است بدانیم

سیزدهمین آمارنامه کلانشهر اهواز

همکاری بیش از 66 دستگاه اجرایی در جمع آوری اطلاعات

18 فصل

400 صفحه

بیش از 1730 قلم اطلاعات

اطلاع نگاشت 1400

اطلاع نگاشت 1400

اطلاع نگاشت 1400

اطلاع نگاشت 1400

اطلاع نگاشت 1400

اطلاع نگاشت 1400

فراخوان آثار پژوهشی کارکنان شهرداری اهواز1402

فراخوان آثار پژوهشی کارکنان شهرداری اهواز1402

photo6330490797

اهم اقدامات در سال 1401

فراخوان

اطلاعیه دوره آموزشی بدو خدمت ویژه همکاران تبدیل وضعیت (رسمی-قرارداد کار معین)

  متقاضیان جهت ثبت نام می توانند به لینک

https://conf.jahadp.ir/shardary

مراجعه و تا مورخ 24/11/1402  اقدام نمایند.

پایداری زندگی به حسن برنامه ریزی و ماندگاری آن به حسن مدیریت است.       امام علی(ع)

آخرین اخبار

Get Aggregated RSS

گزارش تصویری بازدید مدیران شهری و شهروندان از غرفه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در نمایشگاه روایت خدمت

غرفه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در نمایشگاه روایت خدمت با استقبال مدیران شهری و شهروندان مواجه شد. به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، معاونت برنامه ریزی و توسعه...

گزارش تصویری حضور فعال غرفه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در نمایشگاه روایت خدمت

غرفه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در نمایشگاه روایت خدمت حضور فعال داشت. به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با برپایی غرف...

بازدید قائم مقام شهردار اهواز از غرفه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در نمایشگاه روایت خدمت

قائم مقام شهردار اهواز گفت: نخستین نمایشگاه مدیریت شهری با نام روایت خدمت تقریبا ۳۰ ماه بعد از دوره جدید مدیریت شهری برگزار شد و نیاز بود که مردم با واقعیت های رخ داده در شهرداری آشنا شوند. به گزارش امور ارتباطات معاونت...

اطلاعات