جستجو

آمارنامه

آمارنامه

آنچه در مورد آمارنامه کلان شهر اهواز نیاز است بدانیم
   دوازدهمین آمار نامه کلانشهر اهواز

همکاری بیش از ۶۶ دستگاه اجرایی در جمع آوری اطلاعات

۱۸       فصل
۴۰۳       صفحه
بیش از ۱۷۳۰       قلم اطلاعات

پایداری زندگی به حسن برنامه ریزی و ماندگاری آن به حسن مدیریت است.       امام علی(ع)

آخرین اخبار

Get Aggregated RSS

فرآیند و روش اجرایی خرید کالا در معاملات جزء و دستورالعمل خرید و ساماندهی رایانه و تجهیزات رایانه ای ابلاغ شد

     معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز از ابلاغ فرآیند و روش اجرایی خرید کالا در معاملات جزء و دستور العمل خرید و ساماندهی رایانه و تجهیزات رایانه ای برای حوزه های ستاد، مناطق و سازمانه...

هشتمین جلسه کمیته مدیریت پروژه شهرداری اهواز برگزار شد

     هشتمین جلسه کمیته مدیریت پروژه شهرداری اهواز با موضوع پروژه های زیبا سازی، نورپردازی، المان های سطح شهر و بررسی پروژه خط یک سامانه اتوبوس تندرو  (BRT)برگزار شد. به گزارش امورارتباطات معاونت برنام...

هفدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی برگزار شد

   هفدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع برآورد اعتبار مورد نیاز سال 1402 معاونت خدمات شهری، بررسی و تصویب آیین نامه رفاهی پیشنهادی سال 1402و تصمیم گیری به منظور بودجه عمرانی سال 1402برگزار...

اطلاعات