جستجو

ارتباط با ما

ارتباط با ما

آدرس: خیابان سپاه، روبروی انبار توشه راه آهن، ساختمان شهرداری اهواز، طبقه سوم، معاونت برنامه ریزی و توسعه

تلفن: 3334887 (0611)

دورنگار: 3334886 (0611)

پست الکترونیکی: planning@ahvaz.ir

 

ارتباط با ما

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما