جستجو

اداره کل سرمایه انسانی

 

 

محمد جواد جعفری

سرپرست اداره کل سرمایه انسانی

اخبار اداره کل سرمایه انسانی

Get Aggregated RSS

جمعی از کارکنان شهرداری اهواز با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون در جامعه، در امر خداپسندانه اهدای خون شرکت کردند.   به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، به مناسبت گرامیداشت...
   در راستای مشارکت‌های اجتماعی کارکنان و با توجه به نیاز مبرم مراکز درمانی و بیمارستانی به انواع گروه‌های خونی، پیرو هماهنگی با سازمان انتقال خون، مقرر شد روز چهارشنبه مورخ ۱۲ اردیبهشت واحد سیار در ش...
جلسه پاسخگویی سوالات تامین اجتماعی (میزخدمت) با حضور صادق قنوانی رئیس شعبه یک سازمان تامین اجتماعی و مسئولین و کارشناسان مربوطه برای مراجعین و کارکنان شهرداری در سالن جلسات شهرداری مرکز برگزار شد. به گزارش امور ارتباط...
جلسه مزایای جانبی و تشریح دستورالعمل کمک هزینه رفاهی – تشویقی کارکنان شهرداری اهواز سال 1403 به ریاست محمد جواد جعفری سرپرست اداره کل سرمایه انسانی و با حضور روسای اداره های برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مسئول...
    غرفه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در نخستین نمایشگاه جامع مدیریت شهری شهرداری اهواز( روایت خدمت) با استقبال پرشور شهروندان مواجه شد.  به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرم...

اداره منابع انسانی

به منظور سهولت در امر دسترسی و استفاده از فرآیندها و دستورالعمل های شهرداری اهواز،کلیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت به روی سایت معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی بارگذاری شد.

اداره رفاه

به منظور سهولت در امر دسترسی و استفاده از فرآیندها و دستورالعمل های شهرداری اهواز،کلیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت به روی سایت معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی بارگذاری شد.

اداره دبیرخانه و بایگانی

به منظور سهولت در امر دسترسی و استفاده از فرآیندها و دستورالعمل های شهرداری اهواز،کلیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت به روی سایت معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی بارگذاری شد.