جستجو

اداره کل نوسازی

داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیافزاید. رسول اکرم(ص)

Get Aggregated RSS

کارگاه آموزشی سلامت خانواده و جوانی جمعیت ویژه کارمندان شهرداری اهواز به مناسبت هفته جمعیت برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، به درخواست معاونت امور اجتماعی، فرهن...
کارگاه آموزشی تغذیه سالم از مزرعه تا سفره ویژه کارمندان شهرداری اهواز به مناسبت هفته سلامت برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و  توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، به درخواست معاونت امور اجتماعی...
کارگاه آموزشی تولید پاک و مدیریت پسماند ویژه کارمندان شهرداری اهواز به مناسبت هفته سلامت برگزار شد.   به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، بیست و ششم اردیبهشت ماه سال ...
کارگاه آموزشی کاهش و کنترل مصرف دخانیات ویژه کارمندان شهرداری اهواز به مناسبت هفته سلامت برگزار شد.   به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، به درخواست معاونت امور ...
آیین تقدیر از مدرسین برگزیده آموزش های ضمن خدمت کارکنان شهرداری اهواز به مناسبت روز معلم برگزار شد.   به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری...
 کارگاه بررسی موارد مربوط به نگهداری از تاسیسات و مبلمان شهری در قرارداد نگهداری از تاسیسات در فضای سبز با حضور معاونین خدمات شهری مناطق هشت گانه شهرداری اهواز برگزار شد.     به گزارش امور ارتباطات معاو...
دوره آموزشی طراحی گلکاری با حضور مسئولین فضای سبز و کارشناسان ناظر بر اجرای طرح های گلکاری مناطق هشت گانه شهرداری اهواز برگزار شد.      به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ...
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز گفت: 36 هزار و 957 نفر ساعت اجرای آموزش کارکنان در شهرداری اهواز در سال 1400 انجام شد.    به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ...
تحلیل اطلاعات