جستجو

دفتر برنامه ریزی و بودجه

محمد جواد جعفری

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه

اخبار دفتر برنامه ریزی و بودجه

Get Aggregated RSS

هشتمین جلسه هم اندیشی برنامه سوم راهبردی شهرداری اهواز 1405 با نمایندگان دستگاههای اجرایی شهر اهواز با موضوع مشکلات شهر و شهرداری اهواز برگزار شد. به گزارش اداره ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردا...
   هفتمین جلسه هم اندیشی برنامه سوم راهبردی شهرداری اهواز 1405 با روحانیون، بسیجیان و نمایندگان گروههای جهادی در مورد مشکلات شهر و شهرداری اهواز برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه س...
جلسه تبیین طرح اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری اهواز با حضور سعید فردانی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردای اهواز و دست اندرکاران امورمالی شهرداری اهواز برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ...
      مسابقه شهروندی اهواز 1405 با موضوع نظرات شهروندان در خصوص مشکلات شهری جهت تدوین برنامه سوم راهبردی شهر اهواز برگزار می شود. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شه...
دومین جلسه کمیته مدیریت پروژه (پروژه های عمرانی سال 1401) در مورد پروژه های شاخص باز زنده سازی حاشیه کارون و طرح ساماندهی ورودی های شهر اهواز برگزار شد.   به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرما...
مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اهواز در جلسه بررسی درآمد و هزینه سال ۱۴۰۱، وضعیت درآمد، هزینه های جاری و عمرانی مناطق هشتگانه شهرداری اهواز را بررسی کرد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسا...
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری اهواز در جلسه بررسی درآمد و هزینه سال 1401، توضیحاتی درخصوص نحوه جریان درآمد و هزینه مناطق و سازمانها، زمان بندی پروژه های نیمه تمام و جدید و تخصیص اعتبارات پیشنهادی جهت ارائه به کمیته تخصیص...
نشست هم اندیشی تدوین برنامه 1405 باحضور سعید فردانی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز ، جمعی از اساتید دانشگاههای شهید چمران، علوم پزشکی جندی شاپور، آزاد اسلامی، پیام نور ، علمی کاربردی، جهاد دانشگاهی...
    جلسه ای در خصوص بررسی، تحلیل و برآورد منابع درآمدی مناطق سه، شش، هفت و هشت جهت تعیین منابع درآمدی مناطق مذکور در بودجه سال آینده با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیر کل برنامه ریزی و بودجه،...
جلسه ای در خصوص گزارش اجرای دستورالعمل تهیه برنامه و بودجه سال1401 و بررسی وضعیت پروژه های نیمه تمام و ارزیابی شاخص های منطقه هفت، با حضور مدیر و معاونین منطقه هفت و مدیر کل برنامه ریزی و بودجه و کارشناسان آن اداره کل در...

پروژه