جستجو

دفتر برنامه ریزی و بودجه

 

 

 

منصور قاسمی

سرپرست اداره کل برنامه ریزی و بودجه

اخبار دفتر برنامه ریزی و بودجه

Get Aggregated RSS

    غرفه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در نخستین نمایشگاه جامع مدیریت شهری شهرداری اهواز( روایت خدمت) با استقبال پرشور شهروندان مواجه شد.  به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرم...
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز از انتشار آمار نامه سال 1401 کلانشهر اهواز خبر داد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، حجت الاسلام جاسم م...
 جلسه بررسي طرح پژوهشي تقاضا محور "ارزيابى سازگارى اقليمى و تحمل به كم آبى ژنوتيپ هاى اميدبخش زنبق رزومى در شرايط آب و هوايي شهر اهواز" برگزارشد.   به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی...
   جلسه شناسایی و بررسی چالش های سازمان عمران برگزار شد.  به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه با حضور سارا اميرى رئيس گروه مطالعات و پژوهش، منتها شیرا...
      جلسه بررسي طرح مطالعاتی ـ پژوهشى تدوين سند نظام نامه اطلاعات مكاني يكپارچه شهرداري كلانشهر اهوازبرگزارشد.   به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، ا...
    به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه با حضور سارا اميرى رئيس گروه مطالعات و پژوهش، ریحانه غبیشاوی مدیر امور اداری سازمان و سایر کارشناسان مربوطه در دفت...
 جلسه شناسایی و بررسی چالش های سازمان مديريت آرامستان برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه با حضور سارا امیری رئیس گروه مطالعات و پژوهش، اميد صحت نيا ...
جلسه شناسایی و بررسی چالش های سازمان تاكسيرانى برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه با حضور سارا اميرى رئيس گروه مطالعات و پژوهش، عبدالرسول موسوى و يعقوب ك...
    جلسه شناسایی و بررسی چالش های سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزارشد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه با حضور سارا امیری رئیس گروه مطالعات و پژو...
    معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز در نمایشگاه شهریران به ارائه محصولات و دستاوردها در حوزه مدیریت و توسعه شهری می پردازد. به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسا...

پروژه