جستجو

مدیریت مطالعات و پژوهش

اخبار گروه مطالعات و پژوهش

Get Aggregated RSS

جلسه نهایی بررسی طرح مطالعاتى- پژوهشى تدوين سند نظام نامه اطلاعات مكاني يكپارچه شهرداري كلانشهر اهواز با حضور سارا اميري رئیس گروه مطالعات و پژوهش، مصطفي كابلى زاده مجرى طرح، پوريا مرادى نماينده سازمان فاوا و سایر کارشنا...
    غرفه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در نخستین نمایشگاه جامع مدیریت شهری شهرداری اهواز( روایت خدمت) با استقبال پرشور شهروندان مواجه شد.  به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرم...
     معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز از شناسایی، طراحی و ابلاغ 14 فرآیند تخصصی حوزه املاک و مستغلات شهرداری اهواز خبر داد.   به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توس...
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز از انتشار آمار نامه سال 1401 کلانشهر اهواز خبر داد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، حجت الاسلام جاسم م...
 جلسه بررسي طرح پژوهشي تقاضا محور "ارزيابى سازگارى اقليمى و تحمل به كم آبى ژنوتيپ هاى اميدبخش زنبق رزومى در شرايط آب و هوايي شهر اهواز" برگزارشد.   به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی...
   جلسه شناسایی و بررسی چالش های سازمان عمران برگزار شد.  به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه با حضور سارا اميرى رئيس گروه مطالعات و پژوهش، منتها شیرا...
      جلسه بررسي طرح مطالعاتی ـ پژوهشى تدوين سند نظام نامه اطلاعات مكاني يكپارچه شهرداري كلانشهر اهوازبرگزارشد.   به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، ا...
    به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه با حضور سارا اميرى رئيس گروه مطالعات و پژوهش، ریحانه غبیشاوی مدیر امور اداری سازمان و سایر کارشناسان مربوطه در دفت...
 جلسه شناسایی و بررسی چالش های سازمان مديريت آرامستان برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه با حضور سارا امیری رئیس گروه مطالعات و پژوهش، اميد صحت نيا ...
جلسه شناسایی و بررسی چالش های سازمان تاكسيرانى برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه با حضور سارا اميرى رئيس گروه مطالعات و پژوهش، عبدالرسول موسوى و يعقوب ك...

All
پایان نامه
طرح های پژوهشی

 

انتشارات

حمایت از پایان نامه ها