جستجو

مدیریت مطالعات و پژوهش

اخبار گروه مطالعات و پژوهش

Get Aggregated RSS

اولین جلسه شناسایی و بررسی چالش های حوزه فنی و عمرانی برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه به ریاست محمد جواد جعفری مدیرکل برنامه ریزی و بودجه و با حضور مد...
جلسه شناسایی و بررسی چالش های حوزه املاک و مستغلات شهرداری اهواز برگزار شد.   به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه با حضور رئیس گروه مطالعات و پژوهش، رئيس ادا...
جلسه بررسي شرح خدمات طرح مطالعات استراتژيك محيط زيست شهر اهواز برگزار شد.
جلسه شناسایی و بررسی چالش های حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز برگزار شد.   به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه با حضور رئیس گروه مطالعات و پژوهش،&...
کمیته راهبردی و پژوهشی بررسی پایان نامه ها با حضور سارا امیری رئیس گروه مطالعات و پژوهش، رضا معمار رئيس اداره كنترل و نظارت بر نماهاى شهرى و ساير كارشناسان مربوطه در دفتر مطالعات و پژوهش برگزار شد. به گزارش امور ارت...
جلسه بررسي شرح خدمات طرح جامع مديريت كاهش آلودگي صوتي در كلانشهرها با حضور سارا اميري رئیس گروه مطالعات و پژوهش، ناهيد ممبيني رئیس اداره محيط زيست و بهداشت فردي و سایر کارشناسان مربوطه در دفتر گروه مطالعات و پژوهش برگزار...
   جلسه بررسی مطالعات ساماندهی دستفروشان و وانت بارهای شهری به ریاست محمد جواد جعفری مدیرکل برنامه ریزی و بودجه و با حضور سارا امیری رئیس گروه مطالعات و پژوهش، علی دغاغله معاون ساماندهی مشاغل شهری، امین داوودی ...
به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه با حضور رئیس گروه مطالعات و پژوهش، رئیس گروه طرح های تفصیلی و جامع، رئیس کمیسیون ماده صد، رئیس اداره تدوین ضوابط و مقررات و آموزش شه...
جلسه بررسی شرح خدمات و مطالعات پروژه شبیه سازی ترافیکی برگزار شد.به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه با حضور سارا امیری رئیس گروه مطالعات و پژوهش، معصومه منصوری رئیس ...
  جلسه بررسی شرح خدمات طرح توسعه خیابان نهج البلاغه به ریاست محمدجواد جعفری مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه و با حضور محمدحسین عبیات مدیرپروژه، سید نورالله موسوی سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی، فرامرز نجف پور مدیر من...

All
پایان نامه
طرح های پژوهشی

 

انتشارات

حمایت از پایان نامه ها