جستجو

مدیریت مطالعات و پژوهش

اخبار گروه مطالعات و پژوهش

Get Aggregated RSS

           کارگاه ارائه نتایج طرح پژوهشی بررسی و تحلیل موانع توسعه حمل و نقل عمومی و ارائه راهکارهای اجرایی درکلانشهر اهواز برای کارشناسان شهرداری اهواز برگزار شد.   به گزارش امور ار...
       وبینار نتایج طرح پژوهشی مکانیابی ایستگاه های تعیین موقعیت RTK برای کارشناسان شهرداری اهواز برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، وبینار ...
     کارگاه مجازی ارائه نتایج طرح پژوهشی ارزیابی چک لیست و بررسی تایید نمای بناهای شهر اهواز و تدوین مجدد آن برای کارکنان شهرداری اهواز برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه ا...
معاون برنامه¬ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز از پایان طرح پژوهشی کاربردی"نیاز سنجی و مکانیابی ایستگاه¬های تعیین موقعیت RTK " خبر داد.سعید فردانی معاون برنامه¬ریزی و توسعه انسانی، با اشاره به اهمیت و لزوم کاربرد...
کارگاه¬ طرح پژوهشی بررسی¬گونه های¬گرمسیری¬گیاهان پوششی و چمن ها جهت یافتن بهترین ترکیب برای فضای سبز¬ اهواز توسط مجری طرح، دکتر محمدرضا¬ صالحی¬سلمی، عضو هیأت¬علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان روز چهارشنبه ...
غرفه گروه مطالعات و پژوهش شهرداری اهواز، با حضوری فعال در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری سال ۱۴۰۰، همزمان با این‌نمایشگاه امروز سه شنبه هفتم دی ماه کار خود را آغاز کرد.خانم فرجی، رئیس گروه مطالعات و پژ...
    به گزارش واحد ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، کارگاه ارائه نتایج طرح پژوهشی " ارزیابی حشره کشهای موجود با هدف مقابله با آفت موریانه در فضای سبز شهری اهواز" برگزار شد. کارگاه ...
  کارگروه پژوهشی شهرسازی و معماری به منظور بررسی نیازهای پژوهشی حوزه معاونت شهرسازی و معماری  با حضور اساتید دانشگاه شهیدچمران اهواز و کارشناسان شهرداری اهواز برگزار گردید.   دکتر مظهری، عضو هیات...
وبینار ملی مدیریت، جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهر اهواز با همکاری شهرداری اهواز و دانشگاه پیام نور خوزستان و با حضور اساتید و کارشناسان دفع آبهای سطحی شهرداری اهواز  برگزار شد.
      نخستین جلسه کارگروه شهریادگیرنده با حضور نمایندگانی از گروههای علمی مدیریت آموزشی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهیدچمران اهواز و نمایندگان  سازمان  فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و ادار...

All
پایان نامه
طرح های پژوهشی

 

انتشارات

حمایت از پایان نامه ها