جستجو

درباره مدیریت

رییس گروه مطالعات و پژوهش

نام: فاطمه

نام خانوادگی: فرجی بیرگانی


سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

سوابق اجرایی:
 • مدرس دانشگاه (از سال 1389 تا کنون)
 • رئیس گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی (از سال 1393 تا 1397)
 • کارشناس مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 • دبیرکمیته علمی بررسی آثار پژوهشی کارکنان شهرداری (4 دوره)
 • دبیرکارگروههای پژوهشی موضوعه شهرداری اهواز
 • عضو کمیته راهبردی طرح های مطالعاتی:
 • شناسایی آسیبهای اجتماعی شهر اهواز به تفکیک نواحی
 • بررسی پدیده وندالیسم در شهر اهواز
 • شناسایی و ساماندهی محلات کم برخوردار، غیربرخوردار و حاشیه ای شهر اهواز
 • مدیر اجرایی هجدهمین نشست مدیران و معاونین برنامه ریزی و توسعه شهرداریهای کلانشهرهای کشور(بهمن 1394)
 • مدیراجرایی بیست و دومین نشست معاونین برنامه ریزی و توسعه کلانشهرها(اسفند 1396)
آثارتالیفی و ترجمه:
 • ویراستاری سه جلد کتاب " چالشهای مدیریت شهری اهواز:1392(چاپ شده)
 • گردآوری مطالب و ترجمه کتاب: "تجارب جهانی مدیریت شهری"(سال 91، چاپ شده)
 • تالیف کتاب "شهریاران شهر" (در حال چاپ)
 • همکاری در تدوین آیین نامه مطالعات و پژوهش
 • همکاری در تدوین پژوهشنامه های شهرداری اهواز(4 شماره)

نشانی: اهواز- امانیه- خیابان سپاه- شهرداری اهواز-طبقه سوم