جستجو

پیام های مدیریتی ۱۳۹۳

پیام های مدیریتی ۱۳۹۳

متن پیامک    تاریخ ارسال
برای مشورت، خردمندان را برگزین تا از ملامت و ندامت در امان باشی. ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
خرد، نه با گذشت سال ها، بلکه به همت انسان به دست می آید. ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
خردمند کسی است که بتواند در برابر هر مساله ای، چاره های گوناگونی بیندیشد. ۹ اسفند ۱۳۹۳
آموزش کاربردی و هدفدار، مهمترین عامل رشد و توسعه نیروی انسانی است. ۲ اسفند ۱۳۹۳
هیچ چیز سریعتر از افرادی که معتقدند که روش کار دیروز بهترین روش کار  برای فردا است، سازمان را از حرکت باز نمی دارد. ۲۵ بهمن ۱۳۹۳
خود را به چیزهای کوچک گرفتار کردن، ازکارهای بزرگ بازماندن است. ۱۸ بهمن ۱۳۹۳
پیش از اینکه نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن و قبل از اینکه وارد عمل شوی فکر کن. ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
هرگز از کسی که همیشه با من موافق بود چیزی یاد نگرفتم. ۴ بهمن ۱۳۹۳
بهترین تصمیم، تصمیمی است که مناسب با موقعیت اتخاذ شود. ۲۷ دی ۱۳۹۳
مقام معظم رهبری: عامل مهم جذب سرمایه گذاران خارجی به این است که آنان احساس کنند سرمایه گذاران داخلی با اطمینان در محیطی امن به فعالیت مشغولند. ۲۰ دی ۱۳۹۳
خطاهای دیگران را همچون خطاهای خود تحمل کن. ۱۳ دی ۱۳۹۳
هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید، ننشینید.زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است. ۶ دی ۱۳۹۳
وجدان کار:تعهد به عمل صحیح و جلوگیری از اتلاف منابع است. ۲۹ آذر ۱۳۹۳
در قلمرو دانش، یقین و اعتقادهای بی چون و چرا جایی ندارند. ۱۵ آذر ۱۳۹۳
کسی که دریافته است خردمند نیست، گام در ر اه خردمندی نهاده است. ۸ آذر ۱۳۹۳
با برقراری امنیت شغلی در محیط کار، روحیه کاری افراد را بهبود ببخشید. ۱ آذر ۱۳۹۳
هرکه بحث علمی بسیار کند، آموخته هایش را از یاد نمی برد و آنچه را که نمی داند فرا می گیرد. ۱۷ آبان ۱۳۹۳
یک برنامه خوب که امروز اجرا شود بهتر از یک برنامه کاملا دقیق است که فردا اجرا شود. ۱۰ آبان ۱۳۹۳
تطابق آموزش و شغل، عامل بهره وری بیشتر نیروی کار است. ۲۶ مهر ۱۳۹۳
توجه خود را به فعالیت هایی با نرخ بازدهی بالا معطوف کنید. ۱۲ مهر ۱۳۹۳
از رفتارهایی که شما را در سازمان عصبی معرفی می کند پرهیز کنید. ۵ مهر ۱۳۹۳
آمار صحیح، قدرت تصمیم گیری صریح و بی ابهام فرد تصمیم گیرنده را بالا می برد. ۲۹ شهریور ۱۳۹۳
بدون توهین به عقاید دیگران، با آنها مخالفت کنید. ۲۲ شهریور ۱۳۹۳
بدون تفکر و درنگ پاسخ ندهید. ۱۵ شهریور ۱۳۹۳
رعایت سلسله مراتب کاری را به مسئولین و سرپرستان گوشزد کنید. ۸ شهریور ۱۳۹۳
با شروع به موقع جلسات، وقت شناسی را عملا به حاضرین بیاموزید. ۱ شهریور ۱۳۹۳
زمان پیاده سازی تصمیم گیری ها، به اندازه اخذ تصمیمات مهم است چون ممکن است اجرای یک نقشه خوب در زمان نامناسب با شکست روبرو شود. ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
با وسواس بیهوده در تصمیم گیری، زمان را از دست ندهید و به خاطر داشته باشید زمان برای شما متوقف نمی شود. ۱۸ مرداد ۱۳۹۳
کیفیت با آموزش شروع می شود و با آموزش بهبود می یابد. ۱۱ مرداد ۱۳۹۳
در انجام کارها بر شیوه ای خاص تأکید نکنید، شاید کسی بتواند از مسیر کوتاهتر و کارآمدی شما را به هدف برساند. ۴ مرداد ۱۳۹۳
 مدیران اثربخش در زمان حال زندگی می کنند، اما همیشه به فکر آینده  هستند.  ۲۹ تیر ۱۳۹۳
 بهترین استراحت، مطالعه کردن است. ۲۱ تیر ۱۳۹۳
 فراموش می شود که کارها با چه سرعتی انجام شده است، اما این کیفیت است که در یادها می ماند. ۱۴ تیر ۱۳۹۳
 آینده از آن کسانی است که امروز تصمیمات سخت را اتخاذ می نمایند. ۷ تیر ۱۳۹۳
 خردمند بیش از آنکه فرصتها را بیابد آنها رامی سازد. ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
 مشکل، ندانستن راهکار نیست، بلکه نشناختن مسئله است.  ۲۴ خرداد ۱۳۹۳
مدیر خوب کسی است که تصمیم صحیح را به موقع اتخاذ کند. ۱۷ خرداد ۱۳۹۳
آینده از آن کسانیست که فرصتها را قبل از نمایان شدن می بینند. ۱۰ خرداد ۱۳۹۳
اشتباه را تصحیح نکردن، خود اشتباه دیگریست. ۳ خرداد ۱۳۹۳
همیشه باید به دنبال خطای سیستم بود نه خاطی. ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
همیشه راه بهتری هست. ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
بزرگترین کارها با کوچکترین گام ها آغاز می شود. ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
اکثریت افراد به این علت با شکست مواجه می شوند که پشتکار لازم برای خلق برنامه های جدید وکارآمد را ندارند. ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
مثل یک خردمند فکر کنید اما با زبان مردم با آنها ارتباط برقرار کنید. ۲۳ فروردین ۱۳۹۳