جستجو

پیام های مدیریتی ۱۳۹۹

پیام های مدیریتی ۱۳۹۹

متن پیامک    تاریخ ارسال
یکی از مهمترین نکات، تصمیم گیری مدیران در سطح استراتژیک بر مبنای آمار صحیح است. 23 اسفند 1399
کیفیت با آموزش شروع می شود و با آموزش بهبود می یابد. 25 بهمن 1399
به خاطر داشته باشید رعایت استانداردهای محیط کار در کارایی کارمندان موثر است. 18 بهمن 1399
با احتیاط بیاندیشید، اما با قاطعیت عمل کنید. 11 بهمن 1399
اهداف بایستی مشخص، واقعگرایانه و قابل سنجش باشند. 4 بهمن 1399
هوای پاک را نمی توان خرید اما می توان ساخت. 27 دی 1399
رمز موفقیت ثبات در پیگیری هدف است. 20 دی 1399
خلاقیت و نوآوری راهگشای بهره وری است. 13 دی 1399
علت شکست های سازمانی را تجزیه و تحلیل کنید تا ضمن تشخیص مسیر نادرست، از تکرار آن جلوگیری کنید. 6 دی ۱۳۹۹
پیشنهادهای کارکنان فرصتی با ارزش برای افزایش مهارت های فردی آنهاست. 29 آذر 1399
هزینه برای آموزش نوعی سرمایه گذاری بلند مدت است. 22 آذر 1399
یک مدیر باید بتواند سریع تر از کارکنانش بیاندیشد و عمل کند. 15 آذر 1399
گاهی اوقات بدون اطلاع قبلی وارد اتاق کارکنان شوید و شخصاً با آنان به گفت و گو بپردازید. 8 آذر 1399
از کارکنان بخواهید اگر با مشکلی روبه رو می شوند، ضمن اعلام آن مشکل چند راه حل مناسب نیز ارایه دهند. 1 آذر 1399
کارمندان را تشویق کنید تا با ابتکار در انجام کارهایشان راههایی برای صرفه جویی و پایین آوردن هزینه ها پیدا کنند. 24 آبان 1399
از اشتباهات خود درس بگیرید و آن را به دیگران نیز درس دهید. 17 آبان 1399
شعار روز ششم هفته نکوداشت پدافند غیرعامل: پدافند شهری، زیرساخت های ایمن، شهرهایی امن 10 آبان 1399
زمان دقیق پیاده سازی تصمیمات اخذ شده را پیدا کنید، چون ممکن است اجرای یک نقشه خوب، در زمان نامناسب با شکست روبه رو شود. 3 آبان 1399
برای ثبت ایده های درخشانی که ناگهانی به ذهن می رسند، همیشه یک قلم و کاغذ به همراه داشته باشید. 19 مهر 1399
نحوه استفاده از نرم افزارهای مرتبط با کار خود را بیاموزید. 12 مهر 1399
روش محاسبات مالی را تاحدی یاد بگیرید تا قادر به تجزیه و تحلیل های گزارشات مالی سازمان باشید. 5 مهر 1399
در موقع امضا کردن نامه ها و مکتوبات آن ها را به دقت مطالعه کنید و از امضا کردن آن ها، زمانی که حوصله و تمرکز ندارید پرهیز کنید. 29 شهریور 1399
دانش حرفه ای خود را تا حدی بالا ببرید که در موارد لزوم در مقابل کلیه سوالات حرفه ای حاضر جواب باشید. ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
اجازه ندهید بار مسئولیت کارمندان بی کفایت و کند بر دوش کارمندان خبره و ساعی تحمیل شود زیرا افراد با درک این بی عدالتی انگیزه خود را از دست می دهند. 15 شهریور 1399
به هرکس فراخور فعالیت و بازده کاری اش پاداش دهید و با درنظر گرفتن پاداش های مساوی، حرکت افراد شایسته را کند نکنید. 1 شهریور 1399
با بی اهمیت جلوه دادن کارهای کارمندان، زحمات آنان را بی ارزش نکنید. ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
علت شکست های سازمانی را تجزیه و تحلیل کنید تا ضمن تشخیص مسیر نادرست، از تکرار آن جلوگیری شود. 4 مرداد 1399
وقتی می خواهید کاری را به کسی محول کنید، روشی را برای عنوان کردنش انتخاب کنید تا حس مسئولیت افراد برانگیخته شود. ۲۸ تیر ۱۳۹۹
تفویض اختیار سلب مسولیت نمی کند، با تفویض اختیار به جای القای اندیشه، اندیشیدن را بیاموزیم. ۱۴ تیر ۱۳۹۹