جستجو

مستندات معاونت ها

 عنوانحجمتعداد دانلود 
فرآیند و روش اجرایی اجرا و کنترل بودجه و دستورالعمل الزامات و نحوه اجرای بودجه ۱۴۰۲11.94 MB37دانلود
فرآیند خرید کالا و دستورالعمل خرید و ساماندهی رایانه و تجهیزات رایانه ای9.35 MB81دانلود
فرآیند و روش اجرایی انتصاب کارکنان9.09 MB218دانلود
فرآیند و روش اجرایی مدیریت پروژه1.02 MB132دانلود
فرایند اجرا و کنترل بودجه2.94 MB153دانلود
دستورالعمل الزامات و نحوه اجرای بودجه مصوب سال 14016.04 MB150دانلود
فرآیند تهیه و تنظیم لوایح و ابلاغ مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز3.48 MB136دانلود
فرآیند تسویه حساب کارکنان فوت شده، مستعفی، از کار افتاده و منقضی القرارداد16.19 MB148دانلود
فرآیند بازنشستگی مشمولین صندوق تامین اجتماعی14.25 MB149دانلود
فرآیند بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری13.92 MB142دانلود
فرآیند و روش اجرایی ثبت، صحت سنجی و بهره برداری از داده های آماری13.38 MB143دانلود
فرایند و روش اجرایی گروه اندیشه ورز16.73 MB160دانلود
فرایند و روش اجرایی تامین اعتبار10.99 MB200دانلود
فرآیند چاپ کتاب17.91 MB198دانلود
فرآیند تالیف و ترجمه کتاب21.57 MB179دانلود
دستور العمل الزامات و نحوه اجرای بودجه مصوب سال 1400 شهرداری اهواز5.20 MB249دانلود
دستورالعمل نحوه اجرای پروژه‌ها یا فعالیت های واگذاری به سازمان های وابسته به نیابت از شهرداری اهواز در سال 1400 2.47 MB208دانلود
نظامنامه آموزش کارکنان شهرداری اهواز9.99 MB335دانلود
فرآیند آموزش سالیانه4.16 MB324دانلود
دستورالعمل نیازسنجی آموزشی5.86 MB268دانلود
دستورالعمل طراحی و برنامه ریزی آموزشی6.20 MB273دانلود
دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان آموزشی6.61 MB307دانلود
دستورالعمل ارزیابی اثربخشی آموزش6.50 MB383دانلود
دستورالعمل اجرای دوره های آموزشی5.89 MB280دانلود
فرآیند بیمه تکمیل درمان کارکنان شهرداری اهواز5.84 MB283دانلود
دستورالعمل کارگروه فیبرنوری1.47 MB240دانلود
دستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز احداث و بهره برداری دکل و ایستگاه های مخابراتی و ارتباطی شهر اهواز6.48 MB288دانلود
مطالعات و پژوهش1.76 MB284دانلود
روش اجرایی اقدام پیشگیرانه و اصلاحی3.17 MB255دانلود
روش اجرایی بازنگری مدیریت2.37 MB230دانلود
روش اجرایی ممیزی داخلی2.43 MB254دانلود
فرآیند تهیه نرم افزار و سخت افزار790.23 KB269دانلود
دستورالعمل انتشار مستندات سیستم مدیریت کیفیت2.77 MB249دانلود
دستورالعمل کدگذاری مستندات سیستم مدیریت کیفیت2.18 MB270دانلود
روش اجرایی پایش و اندازه گیری فرآیندها1.17 MB262دانلود
دستورالعمل شورای عالی برنامه ریزی977.51 KB272دانلود
دستورالعمل برون سپاری بخشی از فعالیت های غیر راهبردی به بخش خصوصی5.29 MB274دانلود
روش اجرایی طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت3.42 MB241دانلود
روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق1.65 MB260دانلود
آیین نامه مطالعات و پژوهش911.78 KB306دانلود
 عنوانحجمتعداد دانلود