جستجو

مستندات معاونت ها

 عنوانحجمتعداد دانلود 
فرایند و روش اجرایی انتخاب و انتصاب مدیران5.44 MB13دانلود
فرایند و روش اجرایی ماموریت / انتقال درون سازمانی کارکنان ستاد، مناطق و سازمان های وابسته19.45 MB29دانلود
فرایند و روش اجرایی گروه اندیشه ورز16.73 MB24دانلود
فرایند و روش اجرایی تامین اعتبار10.99 MB28دانلود
فرآیند چاپ کتاب17.91 MB35دانلود
فرآیند تالیف و ترجمه کتاب21.57 MB32دانلود
دستور العمل الزامات و نحوه اجرای بودجه مصوب سال 1400 شهرداری اهواز5.20 MB53دانلود
دستورالعمل نحوه اجرای پروژه‌ها یا فعالیت های واگذاری به سازمان های وابسته به نیابت از شهرداری اهواز در سال 1400 2.47 MB48دانلود
نظامنامه آموزش کارکنان شهرداری اهواز9.99 MB167دانلود
فرآیند آموزش سالیانه4.16 MB171دانلود
دستورالعمل نیازسنجی آموزشی5.86 MB116دانلود
دستورالعمل طراحی و برنامه ریزی آموزشی6.20 MB120دانلود
دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان آموزشی6.61 MB157دانلود
دستورالعمل ارزیابی اثربخشی آموزش6.50 MB216دانلود
دستورالعمل اجرای دوره های آموزشی5.89 MB119دانلود
فرآیند تهیه لوایح و ابلاغ مصوبات شورای اسلامی شهر1.17 MB127دانلود
فرآیند بیمه تکمیل درمان کارکنان شهرداری اهواز5.84 MB131دانلود
دستورالعمل کارگروه فیبرنوری1.47 MB99دانلود
دستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز احداث و بهره برداری دکل و ایستگاه های مخابراتی و ارتباطی شهر اهواز6.48 MB133دانلود
مطالعات و پژوهش1.76 MB124دانلود
روش اجرایی اقدام پیشگیرانه و اصلاحی3.17 MB108دانلود
روش اجرایی بازنگری مدیریت2.37 MB106دانلود
روش اجرایی ممیزی داخلی2.43 MB121دانلود
فرآیند ثبت و تجزیه و تحلیل داده های آماری706.32 KB110دانلود
فرآیند تهیه نرم افزار و سخت افزار790.23 KB136دانلود
دستورالعمل انتشار مستندات سیستم مدیریت کیفیت2.77 MB111دانلود
دستورالعمل کدگذاری مستندات سیستم مدیریت کیفیت2.18 MB110دانلود
روش اجرایی پایش و اندازه گیری فرآیندها1.17 MB109دانلود
دستورالعمل شورای عالی برنامه ریزی977.51 KB111دانلود
دستورالعمل برون سپاری بخشی از فعالیت های غیر راهبردی به بخش خصوصی5.29 MB144دانلود
روش اجرایی طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت3.42 MB101دانلود
روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق1.65 MB114دانلود
آیین نامه مطالعات و پژوهش911.78 KB137دانلود
 عنوانحجمتعداد دانلود