جستجو

همايش ها و سمينارها

رديف

موضوع سمينار/همايش

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

ارائه دهنده

1

ارائه دستاوردها و تجربيات مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

سالن شوراي اسلامي شهر

21/10/90

مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

2

تجليل از پژوهشگران و مديران برتر حوزه پژوهش شهرداري اهواز

سالن شوراي اسلامي شهر

4/10/90

مديريت مطالعات و پژوهش

3

سمينار آموزشي بررسي عوامل موثر در بروز خرابي در روسازي‌هاي آسفالتي

تالار شهر

14/12/89

مهندسين مشاور زيگورات سازي خوزستان

4

سمينار پروژه مطالعاتي شناسايي و طبقه بندي آفات، بيماريها و علف‌هاي هرز شايع در فضاي سبز اهواز

سالن شوراي اسلامي شهر

17/8/89

جهاد دانشگاهي استان خوزستان