جستجو

بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
دستورالعمل اجرایی تهاتر شهرداری اهواز 1398/07/1416.70 MB36دانلود
دستورالعمل ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده  1398/07/104.44 MB36دانلود
فرآیند ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده 1398/07/101.07 MB346دانلود
دستورالعمل کمیته انتخاب و انتصاب مدیران 1398/05/018.99 MB156دانلود
فرآیند تحویل و تحول مدیران مناطق- مدیران عامل یا روسای سازمان های وابسته 1398/04/2421.66 MB91دانلود
فرآیند بیمه تکمیل درمان کارکنان شهرداری اهواز 1398/04/155.84 MB67دانلود
صورتجلسه تحویل موقت / قطعی پروژه های معاونت ها / مناطق 1398/04/09364.48 KB62دانلود
صورتجلسه تحویل زمین 1398/04/09209.85 KB63دانلود
صورتجلسه تحویل موقت / قطعی پروژه ها و فعالیت های واگذاری به سازمان های وابسته به نیابت از شهرداری اهواز 1398/04/09370.72 KB44دانلود
دستور العمل نحوه پرداخت هزینه خودرو در شهرداری اهواز (در سازمان های وابسته) 1398/01/203.09 MB169دانلود
فرم تسویه حساب (کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته) 1397/12/27631.37 KB95دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (معاونت ها – ادارات کل مستقل) 1397/12/214.40 MB101دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (مناطق _ سازمانهای وابسته) 1397/12/215.09 MB78دانلود
آیین نامه تقسیط عوارض، بهای خدمات و مطالبات شهرداری اهواز 1397/10/2512.81 MB120دانلود
دستورالعمل الزامات لایحه و ابلاغ مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز 1397/10/16814.27 KB123دانلود
دستور العمل نحوه پرداخت هزینه خودرو در شهرداری اهواز (بجز سازمان های وابسته) 1397/05/213.41 MB228دانلود
اصلاحیه لایحه دستورالعمل استفاده از اماکن و مجموعه های ورزشی شهرداری اهواز 1397/05/212.50 MB129دانلود
دستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز احداث و بهره برداری دکل و ایستگاه های مخابراتی و ارتباطی شهر اهواز 1397/05/216.48 MB137دانلود
دستورالعمل واگذاری خانه های بازی و فرآموز 1397/05/216.01 MB125دانلود
فرم صورت جلسه هیات مدیره (WORD) 1397/02/0429.30 KB143دانلود
فرم صورت جلسه (WORD) 1397/02/0434.39 KB156دانلود
فرم صورت جلسه هیات مدیره (PDF) 1397/02/0454.22 KB162دانلود
فرم صورت جلسه (PDF) 1397/02/04100.27 KB140دانلود
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ 1397/01/1630.85 MB239دانلود
دستورالعمل کارگروه فیبرنوری 1396/12/051.47 MB291دانلود
دستورالعمل کمیته نظارت بر نحوه واگذاری کیوسک ها و اجاره فضاهای شهری 1396/09/106.31 MB2023دانلود
روش اجرایی ممیزی داخلیاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.43 MB387دانلود
ثبت و تجزیه و تحلیل داده های آماریاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/04706.32 KB191دانلود
تهیه نرم افزار و سخت افزاراداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/04790.23 KB197دانلود
انتشار مستندات سیستم مدیریت کیفیتاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.77 MB267دانلود
روش اجرایی بازنگری مدیریتاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.37 MB663دانلود
آموزشاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/043.53 MB213دانلود
روش اجرایی اقدام پیشگیرانه و اصلاحیاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/043.17 MB659دانلود
مطالعات و پژوهشگروه مطالعات و پژوهش1396/09/041.76 MB256دانلود
تامین اعتباردفتر برنامه ریزی و بودجه1396/09/041.07 MB277دانلود
دبیرخانه و بایگانیاداره کل سرمایه انسانی1396/09/04880.77 KB179دانلود
صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیهمناطق1396/09/041.05 MB346دانلود
تمدید، پایانکار و عدم خلافمناطق1396/09/04803.45 KB218دانلود
افراز و تفکیک مناطقمناطق1396/09/04972.20 KB181دانلود
استعلام، نقل و انتقال و رهنمناطق1396/09/04975.92 KB190دانلود
روش اجرایی مدیریت پروژه های حمل و نقل ترافیکمعاونت حمل و نقل و ترافیک1396/09/043.58 MB249دانلود
رفت و روب و جمع آوری و حمل پسماندهای شهری و نخاله ساختمانیمعاونت خدمات شهری1396/08/291.03 MB241دانلود
رسیدگی به امور پیمانهامعاونت خدمات شهری1396/08/291.03 MB206دانلود
فروش و الحاقمدیریت املاک1396/08/23871.28 KB174دانلود
تملکمدیریت املاک1396/08/23876.67 KB194دانلود
افراز و تفکیکمدیریت املاک1396/08/23877.17 KB189دانلود
نظارت بر حمل و نقل همگانیمعاونت حمل و نقل و ترافیک1396/08/222.05 MB166دانلود
پاسخ به دعاوی شهرداریمدیریت حقوقی1396/08/22582.14 KB185دانلود
پروژه های فنی و عمرانیمعاونت فنی و عمرانی1396/08/223.10 MB610دانلود
پرداختمعاونت مالی و اقتصادی1396/08/22919.89 KB194دانلود
بررسی طرح های ساماندهی سیما و منظر شهری، بدنه سازی نما و معابر عمومی 1396/08/22956.70 KB196دانلود
انعقاد قراردادها 1396/08/224.30 MB1489دانلود
شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی 1396/08/213.51 MB712دانلود
کاشت گونه های گیاهی در معابر شهری 1396/08/212.56 MB403دانلود
شورای عالی برنامه ریزی 1396/08/20977.51 KB180دانلود
اجرای پروژه های عمرانی 1396/08/202.61 MB227دانلود
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ 1396/01/293.36 MB438دانلود
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ 1395/10/054.06 MB507دانلود
آیین نامه مطالعات و پژوهش 1395/10/05911.78 KB812دانلود
کدگذاری مستندات سیستم مدیریت کیفیت 1395/10/052.18 MB817دانلود
روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق 1395/10/041.65 MB735دانلود
روش اجرایی طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت 1395/10/043.42 MB628دانلود
پایش و اندازه گیری فرآیندها 1395/10/041.17 MB759دانلود
برون سپاری بخشی از فعالیت های غیر راهبردی به بخش خصوصی 1395/10/045.29 MB818دانلود
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۴ 1395/10/042.28 MB259دانلود
دستورالعمل الزامات و نحوه اجرای بودجه سال ۱۳۹۴ 1395/10/04218.09 KB216دانلود
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۳ 1395/10/041.28 MB436دانلود
دستور العمل آموزش ضمن خدمت کارکنان 1395/10/04586.94 KB257دانلود