جستجو

بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
فرآیند تهیه لوایح و ابلاغ مصوبات شورای اسلامی شهر 1398/09/021.17 MB16دانلود
دستورالعمل اجرایی تهاتر شهرداری اهواز 1398/07/1416.70 MB52دانلود
دستورالعمل ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده  1398/07/104.44 MB68دانلود
فرآیند ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده 1398/07/101.07 MB366دانلود
دستورالعمل کمیته انتخاب و انتصاب مدیران 1398/05/018.99 MB184دانلود
فرآیند تحویل و تحول مدیران مناطق- مدیران عامل یا روسای سازمان های وابسته 1398/04/2421.66 MB99دانلود
فرآیند بیمه تکمیل درمان کارکنان شهرداری اهواز 1398/04/155.84 MB72دانلود
صورتجلسه تحویل موقت / قطعی پروژه های معاونت ها / مناطق 1398/04/09364.48 KB71دانلود
صورتجلسه تحویل زمین 1398/04/09209.85 KB70دانلود
صورتجلسه تحویل موقت / قطعی پروژه ها و فعالیت های واگذاری به سازمان های وابسته به نیابت از شهرداری اهواز 1398/04/09370.72 KB48دانلود
دستور العمل نحوه پرداخت هزینه خودرو در شهرداری اهواز (در سازمان های وابسته) 1398/01/203.09 MB187دانلود
فرم تسویه حساب (کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته) 1397/12/27631.37 KB121دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (معاونت ها – ادارات کل مستقل) 1397/12/214.40 MB114دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (مناطق _ سازمانهای وابسته) 1397/12/215.09 MB104دانلود
آیین نامه تقسیط عوارض، بهای خدمات و مطالبات شهرداری اهواز 1397/10/2512.81 MB131دانلود
دستور العمل نحوه پرداخت هزینه خودرو در شهرداری اهواز (بجز سازمان های وابسته) 1397/05/213.41 MB239دانلود
اصلاحیه لایحه دستورالعمل استفاده از اماکن و مجموعه های ورزشی شهرداری اهواز 1397/05/212.50 MB134دانلود
دستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز احداث و بهره برداری دکل و ایستگاه های مخابراتی و ارتباطی شهر اهواز 1397/05/216.48 MB144دانلود
دستورالعمل واگذاری خانه های بازی و فرآموز 1397/05/216.01 MB134دانلود
فرم صورت جلسه هیات مدیره (WORD) 1397/02/0429.30 KB149دانلود
فرم صورت جلسه (WORD) 1397/02/0434.39 KB175دانلود
فرم صورت جلسه هیات مدیره (PDF) 1397/02/0454.22 KB172دانلود
فرم صورت جلسه (PDF) 1397/02/04100.27 KB146دانلود
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ 1397/01/1630.85 MB244دانلود
دستورالعمل کارگروه فیبرنوری 1396/12/051.47 MB313دانلود
دستورالعمل کمیته نظارت بر نحوه واگذاری کیوسک ها و اجاره فضاهای شهری 1396/09/106.31 MB2083دانلود
روش اجرایی ممیزی داخلیاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.43 MB401دانلود
ثبت و تجزیه و تحلیل داده های آماریاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/04706.32 KB197دانلود
تهیه نرم افزار و سخت افزاراداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/04790.23 KB207دانلود
انتشار مستندات سیستم مدیریت کیفیتاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.77 MB275دانلود
روش اجرایی بازنگری مدیریتاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/042.37 MB698دانلود
آموزشاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/043.53 MB231دانلود
روش اجرایی اقدام پیشگیرانه و اصلاحیاداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات1396/09/043.17 MB698دانلود
مطالعات و پژوهشگروه مطالعات و پژوهش1396/09/041.76 MB261دانلود
تامین اعتباردفتر برنامه ریزی و بودجه1396/09/041.07 MB293دانلود
دبیرخانه و بایگانیاداره کل سرمایه انسانی1396/09/04880.77 KB187دانلود
صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیهمناطق1396/09/041.05 MB372دانلود
تمدید، پایانکار و عدم خلافمناطق1396/09/04803.45 KB228دانلود
افراز و تفکیک مناطقمناطق1396/09/04972.20 KB187دانلود
استعلام، نقل و انتقال و رهنمناطق1396/09/04975.92 KB200دانلود
روش اجرایی مدیریت پروژه های حمل و نقل ترافیکمعاونت حمل و نقل و ترافیک1396/09/043.58 MB265دانلود
رفت و روب و جمع آوری و حمل پسماندهای شهری و نخاله ساختمانیمعاونت خدمات شهری1396/08/291.03 MB249دانلود
رسیدگی به امور پیمانهامعاونت خدمات شهری1396/08/291.03 MB223دانلود
فروش و الحاقمدیریت املاک1396/08/23871.28 KB180دانلود
تملکمدیریت املاک1396/08/23876.67 KB201دانلود
افراز و تفکیکمدیریت املاک1396/08/23877.17 KB198دانلود
نظارت بر حمل و نقل همگانیمعاونت حمل و نقل و ترافیک1396/08/222.05 MB173دانلود
پاسخ به دعاوی شهرداریمدیریت حقوقی1396/08/22582.14 KB195دانلود
پروژه های فنی و عمرانیمعاونت فنی و عمرانی1396/08/223.10 MB633دانلود
پرداختمعاونت مالی و اقتصادی1396/08/22919.89 KB204دانلود
بررسی طرح های ساماندهی سیما و منظر شهری، بدنه سازی نما و معابر عمومی 1396/08/22956.70 KB202دانلود
انعقاد قراردادها 1396/08/224.30 MB1551دانلود
شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی 1396/08/213.51 MB755دانلود
کاشت گونه های گیاهی در معابر شهری 1396/08/212.56 MB430دانلود
شورای عالی برنامه ریزی 1396/08/20977.51 KB185دانلود
اجرای پروژه های عمرانی 1396/08/202.61 MB232دانلود
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ 1396/01/293.36 MB454دانلود
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ 1395/10/054.06 MB527دانلود
آیین نامه مطالعات و پژوهش 1395/10/05911.78 KB846دانلود
کدگذاری مستندات سیستم مدیریت کیفیت 1395/10/052.18 MB878دانلود
روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق 1395/10/041.65 MB763دانلود
روش اجرایی طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت 1395/10/043.42 MB647دانلود
پایش و اندازه گیری فرآیندها 1395/10/041.17 MB799دانلود
برون سپاری بخشی از فعالیت های غیر راهبردی به بخش خصوصی 1395/10/045.29 MB851دانلود
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۴ 1395/10/042.28 MB265دانلود
دستورالعمل الزامات و نحوه اجرای بودجه سال ۱۳۹۴ 1395/10/04218.09 KB223دانلود
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۳ 1395/10/041.28 MB461دانلود
دستور العمل آموزش ضمن خدمت کارکنان 1395/10/04586.94 KB263دانلود