جستجو

گزارش عملکرد مدیریت مطالعات و پژوهش

درصد پيشرفت

واحد بهره بردار

مجري

خاتمه يافته

در مرحله اجرا

در مرحله بررسي

عنوان طرح

ردیف

۱۰۰%

معاونت برنامه ریزی و توسعه

دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

 

انجام خدمات مشاوره و مطالعه تعيين و اولويت‌بندي نيازهاي شهروندان اهواز

۱

۱۰۰%

معاونت برنامه ریزی و توسعه

مديريت مطالعات و پژوهش

 

 

اثرات اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بر بودجه شهرداری اهواز

۲

۱۰۰%

معاونت فرهنگی اجتماعی

جهاد دانشگاهي اهواز

 

 

طرح جامع آسیب شناسی اجتماعی کلان شهر اهواز به تفکیک نواحی

۳

۱۰۰%

سازمان پارکها وفضای سبز

جهاد دانشگاهي استان خوزستان

 

 

مبارزه علمی و عملی با آفات، بیماریها و علفهای هرز شایع در اهواز

۴

۱۰۰%

سازمان مدیریت پسماند

علوم پزشكي جندي شاپور

 

 

امکان سنجی تولید کمپوست از پسماندهای فضای سبز و باغبانی شهر اهواز

۵

۱۰۰%

سازمان زیباسازی

دانشگاه آزاد اسلامي

 

 

بررسی و ساماندهی وضعیت مبلمان شهری در محدوده کیانپارس شهر اهواز

۶

۱۰۰%

معاونت فرهنگی اجتماعی

حميد طرفي

 

 

اهواز در هشت سال دفاع مقدس همراه با سرگذشت هاي تاريخي و اجتماعي

۷

۵۰%

معاونت فرهنگی اجتماعی

دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

 

بررسي پديده ونداليسم در شهر اهواز

۸

۱۰۰%

روابط عمومي شهرداري اهواز

جهاد دانشگاهي اهواز

 

 

بررسي ميزان رضايت شهروندان از شهرداري اهواز

۹

۱۰۰%

معاونت برنامه ریزی و توسعه

دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

 

همكاري‌هاي علمي، پژوهشي و آموزشي بين دانشگاه شهيد چمران اهواز و شهرداري اهواز

۱۰

۱۰۰%

معاونت برنامه ریزی و توسعه

دانشگاه پيام نور

 

 

 

شناسايي و تعيين حدود محلات شهري اهواز

۱۱

۲۵%

سازمان پارکها و فضای سبز

دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

 

 

طرح مطالعاتی ممیزی پارکهای اهواز از نظر بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست HSE وارائه راه حل های پیشنهادی

۱۲

۲۵%

سازمان قطار شهری اهواز

دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

 

طرح مطالعه فنی – اقتصادی استفاده از ظرفیت های محیط پیرامون ایستگاه ها به منظور تامین منابع راهبردی خط یک قطار شهری

۱۳

۲۵%

سازمان قطار شهری اهواز

دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

 

بررسی شیوه های ایمن سازی و نگهداری خط یک قطار شهری اهواز

۱۴

۲۵%

سازمان قطار شهری اهواز

دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

 

شیوه های پیاده سازی ملاحظات مدیریت بحران وپدافند غیرعامل درخط یک قطارشهری اهواز

۱۵

 

معاونت فرهنگی اجتماعی

دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

 

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان نشاط در شهر اهواز

۱۶

 

معاونت فرهنگی اجتماعی

دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

 

بررسي عوامل موثر بر ميزان اعتماد ومشاركت شهروندان اهواز و ارائه راهكارهاي مناسب

۱۷

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه

دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

 

اندازه گيري زيان هاي ناشي از صنايع نفتي در محدوده شهر اهواز

۱۸